ashdod10 logo

איפה הם הימים ההם

כדי למצוא את החמץ השנה בליל המימונה היה צריך להתאמץ. בודדים עשו מימונות מתוקשרות ובבתי התושבים כמעט ולא חגגו את…
מערכת האתר , 19/04/17

לילות אשדוד