ashdod10 logo

מכה נוספת לתדמית של אשדוד: ירידה בנתוני הגיוס לצה"ל

דובר צה"ל פרסם השבוע נתונים עלובים על אחוז הגיוס בני הנוער באשדוד לצה"ל . בית שאן, שדרות, דימונה וקרית שמונה ועיירות נוספות עברו את אשדוד . העירייה החרדים "אשמים"
רבקה יניב | חמישי, 13 נובמבר 2014 10:07

אחרי הנתונים הקשים של דו"ח העוני שדירג את אשדוד במקום הנמוך ושיעור הזכאות בבגרות שדירג את אשדוד במקום נמוך גם כן, ואחרי שהתברר כי קבוצת הכדורגל באשדוד מדורגת בתחתית הטבלה, כשהעירייה מתקצבת אותה במיליונים, מגיעים כעת נתונים של דובר צה"ל על נתוני הגיוס באשדוד ומנחיתה מכה לעיר.

מהנתונים הרשמיים עולה כי אחוז המתגייסים מקרב הגברים בירידה. מהד"וח של דובר צה"ל שהועבר לכתבים המקומיים השבוע עולה כי אשדוד מדורגת במקום 57, בתחתית הטבלה עם נתוניים עלובים מאוד: רק 66 אחוזים מתגייסים מקרב אשדוד, מתוכם מתגייסים ליחידות קרביות רק 34 אחוזים ולקצונה רק כ-6 אחוזים. הציון הכללי שניתן לאשדוד הוא 63.

אשקלון השכנה מדרום שעוברת את אשדוד גם בנתוני החינוך ובנתונים אחרים עוברת את אשדוד, בלי בעייה, גם בנתוני הגיוס לצה"ל. למעלה מ-82 אחוזים מתגייסים לצה"ל באשקלון. לקרבי מתגייסים 39 אחוזים ולקצונה כ-4.5 אחוזים. הציון הכללי עומד על כ-72 אחוזים.

לבושתה של אשדוד גם העיר שדרות, שמפתיעה באחוז המתגייסים עוברת אותה. אחוז המתגייסים לצהל בשדרות עומד על 88 אחוזים. לקרבי מתגייסים 37 אחוזים. הציון הכללי 74 אחוזים.

גם העיר דימונה מקבלת מצה"ל ציון טוב יותר מאשדוד, כאשר אחוז המתגייסים עומד על  75 אחוזים. כאשר הגיוס של בני הנוער עומד על 86 אחוזים, מתוכם מתגייסים לקרבי 44 אחוזים.

דוגמא נוספת להמחשה עד כמה אשדוד מצוייה עמוק בתחתית הטבלה, בקרית שמונה אחוז המתגייסים לצה"ל מקרב בני הנוער עומד על 83 אחוזים, כאשר לקרבי פונים 46 אחוזים ולקצונה מתגייסים 7.4 . הציון הכללי הוא  74 אחוזים.

העיר בית שאן גם כן עוברת את אשדוד, ושיעור המתגייסים עומד על 80 אחוזים, כאשר לקרבי מתגייסים 47 אחוזים ולקצונה 8 אחוזים, והציון הללי 74 אחוזים.

פרסום הנתונים העלובים הללו גרמו לעירייה למהר ולשגר הודעות לעיתונות כשהם מסתמכים על נתונים של 2011 , לפני שלוש שנים אז הנתונים החמיאו לעיר. וכך נכתב, בין היתר בהודעה לעיתונות, שפרסמה השבוע במקביל לפרסום הנתונים של צה"ל: "נתוני הגיוס באשדוד בסימן עלייה. גם כאן, כמו בנתוני הבגרות, יש לבודד את האוכלוסייה החרדית שאינה מתגייסת ולהתייחס רק לאלה הלומדים במוסדות החינוך העירוניים"

כלומר בחישובי העירייה לא רק שלא נלקחו בחשבון החרדים אלא כמו בחישובי העירייה של אחוזי הזכאים לבגרות גם לא נלקחו בחשבון תלמידים ממפתן, עמל, אורט ימי וכ"ו. החרדים הפכו לשק החבטות של העירייה, וכל אימת שמתפרסמים  נתונים לא  מחמיאים על אשדוד, כמו בעוני, חינוך וכעת גם צה"ל, העירייה מוציאה הודעה שהחרדים "אשמים", בהורדת הנתונים לתחתיות הטבלה.

האם העירייה תטען למשל, כעת שהחרדים אשמים בעובדה שקבוצת מ.ס אשדוד שהעירייה מתקצבת בסכומי עתק של מיליוני שקלים, נמצאת בתחתית הטבלה? לעירייה  מוסר כפול, ובשביל אישור מע"ר דרום, הרוב שהכריע לטובת אישור התוכנית השערורייתית של מע"ר דרום היו החרדים. שם הם היו כשרים וחשובים ולא אשמים?

אז אולי שהעירייה, שמאשימה את החרדים בכישלונות שלה, תבצע פיצול של העיר לשני חלקים: אשדוד מזרח ובה כל החרדים, ואשדוד מערב של החילוניים והמסורתיים, ובא לציון גואל.