ashdod10 logo

חשש כבד: בית החולים "אסותא" יהפוך לבי''ח פרטי

למערכת אשדוד10 הגיע מידע כי במסגרת בניית בית החולים באשדוד השלב הראשון שייבנה וייפתח הן מרפאות החוץ (שר"פ) ורק בהמשך ייפתחו מחלקות האשפוז. העברנו שאלות בעניין לכל הגורמים, והתגובות המתחמקות והתמוהות, שקיבלנו מעלות חשש כי המידע הזה הוא, לכאורה, נכון. בית החולים 'אסותא', שתפעיל את בית החולים טוענת שיפעל בבית החולים שר"פ ומשרד הבריאות טוען שלא ומאיים במיסים. אז האם בית החולים הציבורי עליו הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ייבנה רק לאחר מרפאות השר"פ? אם זה נכון בניית בית החולים תתעכב  
רבקה יניב וענת ביגר | חמישי, 20 נובמבר 2014 12:29

האם החלום לבית חולים ציבורי באשדוד הולך ונמוג? ממידע שהגיע למערכת אשדוד10 עולה כי למרות קצב הבנייה שעליו הוכרז מהנהלת "אסותא" ועיריית אשדוד כקצב מהיר, בכוונת "אסותא" לבנות קודם כל את מרפאות החוץ ורק לאחר מכן את מחלקות האישפוז, קרי, בית החולים הציבורי. מה שאומר כי ייתכן עיכוב לא פשוט בבניית בית החולים. במקביל, נאבק משרד הבריאות במסגרת הרפורמה בבריאות בשירותים הפרטיים שניתנים בבתי חולים וגם בבית החולים באשדוד. למרות שנקבע כי לבית החולים תהיה אפשרות לתת 25 אחוז מסך הפעילות שלה כשר"פ, שר הבריאות מתכוון לבטל להם זאת. קולות שנשמעו השבוע דיברו על כך שזה יוביל לחזרה של "אסותא" מלבנות בית חולים בכלל.

כך או כך, הרבה זה לא הוסיף לקברניטי העירייה ולתושבי אשדוד, שחולמים על בית חולים למעלה מ-30 שנה, והחריקות האחרונות מצביעות על כך שהחלום לבית חולים ציבורי באשדוד הולך ומתרחק.

ראש העיר בסיור באתר הבנייה

מה מסתירים באסותא?

קצב הבנייה של ביה"ח "אסותא" באשדוד הוא מהיר. העבודות באתר הבנייה של בית החולים לא פסקו גם בימי מבצע "צוק איתן". באירוע הרמת כוסית בערב ראש השנה האחרון, בישר מנכ"ל "אסותא", פרופ' שוקי שמר, כי ביה"ח ייפתח בתוך כשנתיים, חצי שנה לפני היעד המקורי.

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה) תשס"ב - 2002, אותו יזמה שרת הקליטה, סופה לנדבר, ולאחר מאבק עיקש שהוביל יחיאל לסרי, כששימש ממלא מקום ראש העיר, קבע כי באשדוד יוקם בית חולים כללי. באוגוסט 2009 פרסמה ועדת מכרזים בין משרדית המשותפת למשרדי האוצר, הבריאות ומינהל מקרקעי ישראל, מכרז לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ואחזקה של בית החולים, המיועד להיבנות על גבי קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, ששטחה 70 דונם במזרח העיר.
באוצר העדיפו כל מתכונת לבית חולים, למעט מתכונת ממשלתית, ועל כן נבחר מודל של בית חולים ציבורי, שיופעל על ידי יזם פרטי, או על-ידי קופת חולים.

חברת הכנסת סופה לנדבר

בדצמבר 2010 הוגשה במכרז הצעה יחידה, על ידי חברת "אסותא אשדוד בע"מ", מיסודה ובבעלותה של חברת "אסותא מרכזים רפואיים בע"מ". ועדת המכרזים בדקה את ההצעה מבחינה תכנונית, תפעולית ופיננסית, ולנוכח עמידתה של ההצעה בדרישות המכרז, החליטה לקבוע אותה כהצעה הזוכה.

על פי התכנון, בית החולים באשדוד יכלול חדרי מיון, חדרי ניתוח, מחלקת נשים ויולדות, מחלקת ילדים ומחלקות כירורגיה, אורתופדיה אונקולוגיה ועוד. בניגוד לבתי החולים שסביבו, 'קפלן' ברחובות ו'ברזילי' באשקלון, בבית החולים באשדוד , כך על פי החוזה שנחתם עם "אסותא", תותר פעילות של שר"פ (שירות רפואי פרטי) ובחירת מנתח בהיקף של 25 אחוזים מכלל הפעילות של בית החולים. באוצר הסבירו כי בעוד שהתנגדו לשר"פ בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים (בטענה שפעילות השר"פ מביאה להעמקת חוסר השוויון בחברה הישראלית, לגידול בהוצאה הלאומית לבריאות ולייקור הפרמיות של הביטוחים המשלימים ר.י) הרי שבמקרה של בית החולים באשדוד נאלצו להסכים לשר"פ, כדי לעודד את היזם להקים ולהפעיל את ביה"ח.

השר"פ, אם אכן יפעל בסופו של דבר, יעניק יתרון לבית החולים הציבורי באשדוד. השר"פ יהווה אבן שואבת לרופאים בכירים שיהיו מוכנים לעבוד בפריפריה, ולחולים שידם משגת לממן שירות רפואי פרטי. שירות כזה ניתן במסגרת מרפאות חוץ. כך שאם מרפאות החוץ תהיינה הראשונות להיפתח בבית החולים, על פי המידע שזרם למערכת אשדוד10 הרי שזו תהיה אכזבה לתושבי אשדוד שמחכים בכיליון עיניים, לפתיחתן של מחלקות האשפוז ולבנייתו של בית חולים ציבורי שווה לכל נפש.
למרות שבית החולים נמצא בעיצומו של הבנייה ויש תוכניות ויש גם לוח זמנים נמסרה לנו מ'אסותא' תשובה תמוהה לשאלה האם זה נכון שמרפאות החוץ ייבנו ראשונות וחדרי האישפוז מאוחר יותר. התשובה המדהימה הייתה "עדיין אין החלטה", מה ייפתח בשלב ראשון: מרפאות החוץ (שתהיינה רווחיות) או מחלקות האשפוז לכלל הציבור. ממשרד הבריאות, אלי פנינו נמסר שלהם אין כל מידע בנושא.
לעומת זאת מעיריית אשדוד נמסר כי המידע שהגיע לאשדוד10 לא נכון וקיבלנו תשובה מעורפלת בזו הלשון: "על פי הניראות בשטח, בית החולים הציבורי 'אסותא אשדוד' עומד בלוחות הזמנים ואף מקדים אותם. ביה"ח יפתח את שעריו למחלקות אשפוז מהמתקדמות בארץ במועד ובהתאם לתכנון לרווחת תושבי העיר וסביבתה".

משרד הבריאות: לבטל השר"פ באשדוד
אז מהו המועד והתכנון ולוח הזמנים. אף גורם לא היה מוכן להעביר אלינו את הפרטים הללו, מה שבאמת מעלה את השאלה, האם בית החולים הציבורי על מחלקות האשפוז שלו ייפתחו רק לאחר בניית מרפאות החוץ, שכל תכליתן, לגרוף כסף משירותים פרטיים. האם לבית חולים כזה פיללו תושבי אשדוד?

ובאשר לשר"פ. ביוני האחרון החליטה ועדת בראשות שרת הבריאות יעל גרמן כי לא יוקם שר"פ בבתי החולים הציבוריים. בנוסף, הוחלט כי השרה גרמן תפעל כדי לבטל את השר"פ, שאמור להיות מונהג בבית החולים 'אסותא' שמוקם באשדוד.
בתשובה לשאלתנו האם בסופו של דבר יופעל שר"פ בביה"ח באשדוד כפי שמופיע בהסכם עליו חתמה 'אסותא' נמסר לנו ממשרד הבריאות: "בית החולים באשדוד יהיה בית חולים ציבורי. על פי ההסכם עם בית החולים ניתן יהיה לבצע בו שר"פ בהיקף של 25%. עם זאת, לאור המלצות הוועדה המייעצת לחיזוק הרפואה הציבורית , הוועדה המליצה כי משרד הבריאות והאוצר יפעלו לשינוי ההסכם בנושא בית החולים באשדוד, כך שלא תותר פעילות במימון פרטי בבתי החולים הציבוריים".

תגובת "אסותא": "עבודות בניית בית החולים הציבורי אסותא אשדוד נמצאות בעיצומן. ביה"ח מוקם בקצב מואץ ולא ניתן לעצור אותו. הפעלת שר"פ בהיקף של 25% נקבעה עוד בתחילת הדרך ולכל אורך שלבי המכרז, כולל השלבים המקדמיים שהיו בו. השר"פ היווה חלק מהסכם ההתקשרות של המדינה עם אסותא וגם בעתירה שהוגשה לבג"צ בנושא זה, הגנה המדינה על השר"פ באסותא אשדוד, שהיווה כאמור חלק מההתקשרות עם אסותא. ביטולו של השר"פ יהווה הפרת הסכם. אסותא ניגשה למכרז להקמת בית החולים בתום לב ואנו ממשיכים לפעול על פי כללי המכרז ולבנות בית חולים מתקדם ומודרני לרווחת תושבי אשדוד. תמוה בעינינו כי ועדת גרמן, שדנה בחיזוק מערכת הבריאות במשך למעלה משנה, לא מצאה לנכון להעלות את הנושא ולו פעם אחת באחת מפגישותיה הרבות עם נציגי אסותא ונודע לנו על כך לראשונה עם פרסום המלצות הועדה. משרד הבריאות, שעדיין נמצא בניגוד עניינים כרגולטור וכבעליהם של בתי חולים ממשלתיים, יתקשה להסביר לתושבי אשדוד מדוע הוא החליט שתושבי ירושלים יוכלו ליהנות מהשר"פ ב"הדסה" במסגרת ההסכם החדש, אך כעת הוא מנסה למנוע את אותו השירות מתושבי אשדוד".