ashdod10 logo

גלבר: "לעצור הסכם העברת קרקע ציבורית יקרה לחבר מועצה צחי אבו"

עיריית אשדוד מתכננת להעניק שטח ציבורי לחברה של חבר המועצה, צחי אבו, כמעט בחינם. ההסכם שאושר במועצה מעניק באופן מפתיע ותמוה, מעניק הרשאה, מטעם העירייה, להקמת חניון תת קרקעי על שטח ציבורי במרכז א'. בעת ההצבעה על אישור ההסכם, יצא חבר המועצה עו"ד צחי אבו מחוץ לאולם המועצה ולא השתתף בהצבעה. כמעט איש מחברי המועצה לא חיבר בין יציאתו לבין העובדה כי הוא אחד מהבעלים של החברה. מההסכם המוזר עולה כי החברה של אבו תשלם סכום מצחיק של 260 אלף שקלים בלבד. חברת המועצה הלן גלבר: "לעצור את המהלך המביש הזה שמעניק מתנה לחבר מועצה וגורם נזק לתושבי העיר ולקופת העירייה"
רבקה יניב | חמישי, 21 מאי 2015 14:03

ישיבת המועצה, שהתקיימה בשבוע שעבר כללה סעיפים רבין ומגוונים. כמעט ואיש מחברי המועצה לא שם לב לשורה אחת בסדר היום, שמדברת על אישור הסכם עם חברה אלמונית למדי 'צ.י פרימיום' לעירייה בנוגע לשימוש בקרקע ציבורית לשם הקמת חניון. החברה המחזיקה בקרקע מבקשת לעשות שימוש בקרקע ציבורית, בהסכם ובתמורה מצחיקה שתשלם לעירייה: 260 אלף שקלים. בטרם נדון הסעיף, קם חבר המועצה, עו"ד צחי אבו ועזב את הישיבה. חברת המועצה, הלן גלבר שעקבה אחר יציאתו הבינה למה זה קורה. מתברר כי אבו הוא הבעלים של החברה 'צ.י פרימיום'. לדברי גלבר, הוא לא הודיע לפרוטוקול שהוא בעלים לכן בשל ניגוד עניינים הוא יוצא מהדיון. בתגובה השבוע למערכת "השבוע באשדוד" כתב עו"ד אבו כי הוא הודיע כי הוא מצוי בניגוד עניינים ולכן יצא. מספר חברי מועצה ששוחחנו עימם לא שמעו את הדברים, לטענתם, וכל שנותר הוא יהיה להמתין לפרוטוקול המועצה לראות מה הודיע אבו, אם הודיע, טרם יציאתו מהדיון.

כך או כך, ממסמכי רשם החברות,עולה כי אבו מחזיק ב-50% ממניות החברה, וביתר המניות מחזיקים שמואל אהרון בן חמו וניסים מרגי, כל אחד מהם ב-25% ממניות החברה. ב-12.4.15 מופיע אבו, ברישומי רשם החברות, כדירקטור.

לדברי עו"ד נעים שומר, שהצביע נגד אישור ההסכם הוא לא שמע שאבו אמר שהוא יוצא כי הוא בניגוד עניינים וגם לא ידע שאבו שותף בחברת 'צ.י. פרימיום'. "בכל מקרה" הוא אומר, "לא חלה על אבו חובה חוקית לדווח למועצה על הקשר שלו להסכם". חברת המועצה הלן גלבר, שהצביעה נגד אישור ההסכם, כאמור, לא שמעה, שאבו אמר שהוא יוצא החוצה כי הוא בניגוד עניינים. היא כן ראתה שהוא יצא, זאת משום שהיא ידעה על היותו של אבו שותף בחברה איתה נחתם ההסכם ועקבה אחריו. גלבר יש לציין כבר סיכלה בעבר את הניסיון להעביר את הקרקע הציבורית הזאת לטובת חניון ליזמים הקודמים, "מנופים פיננסים" בבעלות ג'קי בן זקן. אז העירייה פטרה אותם לגמרי מתשלום כופר לקופת העירייה.

 

הלן גלבר

עם הזמן, מכרה חברת "מנופים פיננסיים" את הזכויות לחברת צ.י פרימיום' שנכנסה למו"מ עם העירייה וחתמה בסופו של דבר הסכם, שאושר במועצה, בשבוע שעבר. ההסכם טעון את אישור משרד הפנים. לדברי גלבר, בעקבות ההתנהלות הבלתי תקינה לכאורה בנושא היא תפנה שוב למשרד הפנים ולא תרפה מהנושא עד שהדברים יתוקנו. "אני דואגת לדיירים, לסוחרים ולציבור שמגיע למרכז א'. בשביל זה אני נמצאת במועצה כשליחת הציבור", היא אומרת. "אני לא מתכוונת לעבור על זה בשתיקה. לא ייתכן שתוענק קרקע ציבורית כמעט בחנם בצורה ממוסחרת לגורם פרטי, ובמיוחד שהגורם הפרטי הם חבר מועצה מכהן. חמור מאוד שהעירייה לא קיבלה את הדרישות, שלי להגן על הסוחרים והתושבים, כמו למשל, הוספת סעיף בהסכם שלא יהיו שיבושים בשטח מלבד המטרות, של חנייה ציבורית, כדי שאחר כך לא ייגבו כסף מהחניות או שימכרו חניונים. זה לא מעוגן בהסכם. מישהו צריך להיות ערב לסוחרים ולתושבים במהלך הבנייה. מי הולך לממן את ההפסדים הכלכליים שלה?. מישהו צריך להגן עליהם ואני אהיה איתם בכל המאבק הזה. זו השליחות שלשמה אנו נבחרי הציבור נבחרנו"?
מה את עושה בנדון?
"אני בימים אלה פונה ליועמ"ש לממשלה, למבקר המדינה ולכל גורם שיעצור את ההתנהלות הזאת. הצלחתי לעצור את זה בעבר, בזמנו דרך 'מנופים פיננסים' שהעירייה הסכימה לתת להם את הקרקע הציבורית בחינם. בעלות אפס לשמחתי זה נעצר וגם כיום שהעירייה בהסכם אמורה לקבל 260 אלף שקל על שטח ציבורי זה לתת פשוט לתת מתנה לגורם המקבל. זו שערורייה גדולה. שטח ציבורי לא מיועד ליזמים פרטיים. רק לגופים ציבוריים. הכי חשוב לי בכל הסיפור להגן על תושבים הסוחרים וכעל כספי הציבור".
הופתעת ששמעת שצחי אבו עומד מאחורי החברה הזאת?
"ממש לא. כבר בשנת 2012 התרעתי שהנכס עבר ליזם אבו ולא הופתעתי שזה קרה והתברר שזה של אבו וגם ציינתי זאת בישיבה ההיא, וידעתי שזה צחי אבו שירכוש. חבל שצחי כחבר מועצה לא ציין במועצה בצורה גלויה שהוא בעלים על הקרקע. הוא חבר מועצה שבאג'נדה שלו לסייע לתושבים".

פרשת החניון מתגלגלת 15 שנה

גלבר עוקבת ומלווה את הסיפורים המוזרים סביב הפרויקט והחניון התת קרקעי מאז שנבחרה למועצת העירייה, בה היא מכהנת זו הקדנציה השנייה, ועומדת על המשמר תוך שהיא מקיימת קשר עם הגורמים הרלוונטיים, בהם משרד הפנים והוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים.
המגרש המדובר, שהוא כיום בבעלות חברת 'צ.י. פרימיום', ובהקשר אליו החניון התת קרקעי, עברו גלגולים הן מבחינת מספר הדירות שאושרו לבנייה עליו ושטחן של הדירות והן מבחינת התנאים שנקבעו בהסכמים עם היזמים, שהתחלפו.

חברת 'צ.י. פרמיום' רכשה את המגרש מחברת 'מנופים פיננסיים' שהייתה בשליטתו של ג'קי בן זקן, שרכשה קודם לכן בשנת 2005 את המגרש והזכויות מיצחק מיימון וחברת 'פרץ בוני הנגב'. מיימון שהקים את "דגון", הקולנוע הראשון באשדוד שנשרף ב- 1976 ועמד ריק זמן רב. הם תכננו להקים על חורבות הקולנוע מגדל דירות. כדי לקדם את התוכנית היא פנו למינהל ההנדסה וביקשו במהלך שנת 1997 הקלות מהעירייה שנועדו להגדיל את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. העירייה אישרה להם, בין היתר, יותר יחידות דיור על חשבון המסחר.

במהלך השנים השתנה מספר הדירות המאושרות במגדל המגורים ושטחן. אולם דבר אחד לא השתנה, התניית אישור התכנית בבניית חניון תת קרקעי על מגרש בבעלות העירייה. על המגרש המדובר חלה תכנית, שפורסמה למתן תוקף, ב-10.9.98. במסגרת התכנית נקבעו זכויות בנייה לקומה מסחרית וכן לבניין מגורים שיוקם מעליה ושיכלול עד 80 יחידות דיור ועד 20 קומות. להוראות התכנית נקבע כי התנאי לקבלת היתר הבנייה למגורים הוא הקמת חניון תת קרקעי מתחת לשטח השצ"פ הסמוך, היכן שמוקמת המזרקה. נקבע כי החניון התת קרקעי ישמש את המגורים ואת הציבור. במילים אחרות ללא בניית חניון שישרת את הדיירים, העירייה לא תעניק היתרי בנייה.
ואז הגה מי שהגה את הרעיון לקחת את השטח הציבורי הצמוד, עליה בנויה המזרקה ולבנות שתי קומות תחתונות חנייה לפרוייקט. ב-5.10.10 אישרה מועצת העירייה ברוב חבריה הסכם בין העירייה לחברת 'מנופים פיננסיים'. עיקרי ההסכם דומים להסכם שאישרה המועצה בשבוע שעבר וכללו הסדרת תנאי הקמת חניון תת קרקעי מתחת לשטח הציבורי במרכז מסחרי א'. פיתוח השטח נקבע יהיה על חשבון החברה בהתאם לתוכניות שיאושרו על ידי מהנדס העיר ושאר הגורמים. התמורה שהייתה אמורה העירייה לקבל הייתה: 0 שקלים. כלומר, העירייה תעניק קרקע ציבורית ליזם פרטי לשימוש חנייה והעירייה לא תקבל אגורה.
ההסכם נשלח למשרד הפנים לאישור וזה העיר על העדר התמורה בגין הזכות שניתנת לחברה להשתמש בקרקע עירונית להקמת חניון תת קרקעי, וכן הפטור ממכרז לביצוע עבודות פיתוח השטח הציבורי. בנוסף התבקשה העירייה, על ידי משרד הפנים, לקבוע מועדים לביצוע העבודות. את המאבק ועצירת ההסכם הובילה גלבר.

בין משרד הפנים לעיריית אשדוד התנהלה במשך השנים, מאז נכנסו לתמונה היזמים הראשונים, מיימון ופרץ בוני הנגב ואילך, התכתבות ענפה. ב-25.9.2011 שלח משרד הפנים שהתבקש לאשר את ההסכם בין העירייה לבין "מנופים פיננסיים", מכתב ליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד רוני עמיר, בו הוא נשאל מדוע העירייה מוסרת קרקע שבבעלותה לשימוש דיירי בניין מגורים ללא תמורה, ועל פי איזה סעיף מתקנות העיריות (מכרזים) מבקשת העירייה להתקשר ללא מכרז.
ב-9.11.11 שלח עו"ד רון אלמוג מהלשכה המשפטית במשרד הפנים מכתב חריף נוסף ליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד רוני עמיר, כתשובה לבקשת עיריית אשדוד לאשר את ההסכם שחתמה עם מנופים פיננסיים. מהמכתב עולה כי על פי טופס הבקשה לאישור ההסכם (שאושר אז במועצת העירייה ר.י) אותו שלחה העירייה למשרד הפנים, כי לא הועלו כלפי החוזה טענות של גורם כלשהו בדבר חוקיותו או כדאיותו הכלכלי, לרבות הסתייגויות שהועלו על ידי חברי מועצה. "עם זאת מעיון בפרוטוקול המועצה (שהועבר אלינו רק לאחר בקשתה של גב' כהן מהלשכה המשפטית במשרד הפנים) נראה כי חברי המועצה העלו התנגדויות להסכם ובפרט לכדאיות הכלכלית. בטופס הבקשה ובפרוטוקול החלקי שהועבר בהתחלה לא נמצא כל זכר לכך. התנהלות זו מקשה כמובן על יכולתנו להסתמך על המסמכים המוגשים במסגרת הבקשה", נכתב במכתב.
בנוסף, כותב עו"ד אלמוג לעו"ד עמיר, כי "העובדה כי אין במכרז תועלת אינה, כשלעצמה, מתירה לעירייה להתקשר ללא מכרז". לדבריו, "העובדה כי יש עלות כספית גבוהה להקמת מבנה כלשהו על מקרקעין אינה מביאה לכך שהמקרקעין עצמם מאבדים לחלוטין מערכם עד כדי שהם חסרי ערך לחלוטין. האינטרס של החברה לקבל זכות שימוש במקרקעין ולהקים חניון מצביע על כך שהמקרקעין הם בעלי ערך כלכלי לחברה ולדיירי הבית בעתיד. לדעתנו ניתן להניח כי הקמת החניון מתחת לבניין המגורים, שישמש את דיירי הבניין יאפשר לחברה למכור את הדירות בבניין במחיר גבוה יותר מאשר אם העירייה לא היתה נותנת לחברה את זכות השימוש במקרקעין שלה", הוא כותב.
עו"ד אלמוג גם מציין כי מההסכם לא ברור את מי ישמש החניון, ושואל: האם המרכז המסחרי שהוקם על המקרקעין צפוי להיהרס, האם החניון ישמש גורמים נוספים מלבד דיירי הבניין שייבנה ומי אמור להפעיל ולתחזק את החניון.
ב-24.3.2013 שלח עו"ד אלמוג מכתב נוסף לעו"ד עמיר. "לא ברור ממה נובעת אותה הסכמתה של העירייה לשימוש בקרקע ללא תמורה, שקדמה להערכת השמאי", כותב עו"ד אלמוג. "לאור זאת לא נוכל בשלב זה להמליץ על אישור העסקה...מוצע שהעירייה תבחן מחדש את נושא התמורה", הוא כותב לסיום. סוף דבר ההסכם לא נחתם וגלבר רשמה לעצמה ניצחון.

השבוע חזרה הפרשה בגלגולה החדש. אחרי שאת הזכויות רכשה חברה חדשה 'צ.י .פרימיום' , שבבעלות חבר המועצה, צחי אבו הם סיכמו עם העירייה כי ישלמו רק 260 אלף שקלים עבור השימוש בקרקע הציבורית. ההסכם הובא כמעט בשקט לאישור המועצה והוא ברוב הקואליציה אושר ללא תקלות למעט התנגדות של גלבר והערות וסעיפים שביקשה להכניס להסכם וזה לא התקבל. כך למשל נקבע בסעיף 9: "מוסכם על הצדדים כי בגין השימוש בשצ"פ לחניון תת קרקעי עבור דיירי הבניין שייבנה, תשלם החברה לעירייה סך של 260,000 שקל בצירוף מע"מ כדין". הסכום הזה אומנם נקבע על ידי שמאי אך יש מי שסבורים בעירייה שזהו סכום לא ריאלי ובעיקר כי מדובר בסכום חד פעמי.

גלבר שטוענת כי "בניגוד להסכמים אחרים שנחתמו לאורך השנים עם יזמים אחרים, שקיבלו גם הם שצ"פ בבעלות העירייה להקמת חניונים תת קרקעיים או עליונים, בהסכם המדובר שאושר במועצה בשבוע שעבר, לא הוגבלה רשות השימוש בשצ"פ לתקופה מסוימת על ידי קביעת תאריך לפקיעת רשות השימוש בו. ההסכם גם אינו מגביל מפורשות את השימוש בשצ"פ בו יוקם החניון התת קרקעי אך ורק למטרות חניה של הדיירים והציבור. זה פותח לכאורה פתח לניצול החניון התת קרקעי גם למטרות נוספות בהן הפעלת עסקים כמו למשל שטיפת מכוניות".

 

החניון ברובע א'

במהלך השנים היה דין ודברים בין היזמים לדורותיהם והעירייה וקביעת השמאים, גם הם לדורותיהם. על פי חוות דעתם של מספר שמאים נקבע כי היזמים יקבלו את הזכויות לשימוש בשצ"פ לבניית החניון התת קרקעי ללא תמורה. כך למשל ב-19.8.2010 ביקשה העירייה משמאי לחוות את דעתו המקצועית בשאלה מהו השיעור הראוי לחיוב יזם בתשלום דמי שימוש עקב מתן זכות הקמה ושימוש בחניון תת קרקעי מתחת לשצ"פ. השמאי קבע כי עלות הקמת החניון התת קרקעי היא כ-4.6 מליון שקל, לא כולל פיתוח עילי הנדרש מהיזם בשצ"פ. בנוסף נדרשות הוצאות מיוחדות הכרוכות בהקמת החניון התת-קרקעי המוקף בנייה קיימת.

הסעיף בהסכם עם צ.י.פרימיום לפיו תשלם כאמור החברה לעירייה באופן חד פעמי 260,000 שקל + מע"מ התבסס על חוות דעת של שמאי אחר שהוסכם על שני הצדדים, הן על העירייה והן על חברת צ.י. פרימיום.

כאמור, ההסכם עם חברת 'צ.י. פרימיום', שהובא בשבוע שעבר לאישור מועצת העירייה, זהה כמעט להסכם הקודם שנחתם בזמנו עם חברת מנופים פיננסיים. ההסכם עם 'צ.י. פרמיום' קצב מועד לסיום עבודות פיתוח השצ"פ והחניון התת קרקעי- תוך 24 חודשים ממועד מתן היתר הבנייה לפרויקט.

למרות שחברת המועצה הלן גלבר טענה לאי תקינותם לכאורה של הסעיפים שהמועצה התבקשה לאשר, אישרה המועצה פטור ממכרז לחברת 'צ. י. פרימיום' וכן את ההסכם איתה. לחברי המועצה נמסר, טרם ההצבעה, מסמך משפטי שהוציא היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד רוני עמיר. במסמך הוא מתייחס לנושא פטור ממכרז וחוות דעתו של עמיר מסתמכת על תקנה מתקנות העיריות שקובעת: פטור ממכרז למקרקעין המועברים לאדם שהתחייב, בין היתר, לפתח אותם תוך זמן שקבעה העירייה ובהתאם לתכנית. עוד קובעת התקנה המדוברת כי התנאי הוא שרוב חברי המועצה ביקשו ממשרד הפנים פטור ממכרז ושר הפנים אישר את בקשת העירייה לאחר שנוכח כי בנסיבות העניין עריכת המכרז לא תביא תועלת, לרבות תועלת כספית.
מעיון בהסכם עולה, בין השאר, כי: המפרט לפיתוח השצ"פ, שיישאר בבעלות העירייה, יהיה ברמה גבוהה. מקומות החניה בחניון יהיו לשימוש דיירי בניין המגורים שתבנה החברה. החברה תשלב בפיתוח השצ"פ את 17 החניות העיליות המשמשות כיום את שטחי המסחר והן תהינה נפרדות מחניות המגורים. החברה לא תדרוש מהעירייה או מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה באשדוד כל תמורה בגין הכשרת החניות ובגין פיתוח השצ"פ.


תגובת צחי אבו: "החברה מתחייבת שלא למכור חניות כלל"

"למן תחילת הישיבה הצהרתי בפני הנוכחים ולפרוטוקול הישיבה, כי מאחר ואני מצוי בניגוד עניינים איני מתכוון להשתתף בדיון, ואחרי כן יצאתי מאולם הישיבות. נכנסתי לשותפות בחברה הנ"ל אך לפני מספר ימים - וכלל לא הייתי מעורב בהתנהלות כל שהיא מול עיריית אשדוד, כל שכן לא הייתי מעורב בהגשת הבקשה להקמת החניון המדובר - שהוגשה לפני כ-3 שנים ע"י חברת "מנופים", בעלי החברה הקודמים, וכל הנגזרות המשתמעות מכך. החנייה המתוכננת תהיה לשימוש הציבור והדיירים כאחד, והחברה מתחייבת שלא למכור חניות כלל. את כל הפרטים המצוינים בתשובתי זו ניתן לבדוק בנקל, ובכלל זה התאריכים בהם נחתמו ההסכמים עם העירייה, התאריך בה נערכה השמאות, תאריך הצטרפותי לחברה וכן הלאה