ashdod10 logo

הטובים הם מחוץ לפוליטיקה המזוהמת הזו

מזה זמן רב שאני תוהה בתוך קנקני, מה המניע האמיתי של כל אותם ברנשים שהרצון שלהם לכבוש את מועצת העירייה הוא בראש מעיינם וראשית אונם!
אבי נבט | ראשון, 23 יוני 2013 15:10

הם היו רדומים בתרדמת כדובים ביערות נדחים, הם שתקו כדגי ים המגיחים לעיתים רחוקות מעל המים, קולם נדם! אזנם נאטם! עינם נעצמה ולבם לא פעם, עת הנזקקים ונדבאי העיר דפקו על דלתם, ועתה עת בחירות למועצת העיר אוזרים אומץ ועטים כנשר על טרפו, וכעורב על בשר נבלתו כמוצאי שלל רב.

תמונת דיוקניהם נצבת על הגזוזטראות, תלויות על עמודים ומחייכת תחת כל עץ רענן.

התאווה לשילטון נראית כתמונה הנשלפת מערוץ "נשיונל גאוגרפיק", עת הארי רץ לעבר קרבנו ומשסעו בשיניו כשהדם ניתז לכל עבר.
אתם צמאי השילטון, רעבי המנהיגות חומדי הכסא, אתם המתאווים לקרקר סביב משרה עם הון וכבוד, וברוב המקרים לסגור דילים מתועבים ומשוקצים למען יקירכם, הלא רובכם כבר מסודרים בעבודות דוגמת משרות נעלות בנמל וכו'.

רק גאווה וכבוד מובילים אתכם לעבר המועצה. הרי ההיסטוריה המקומית מוכיחה שרוב אלו שעלו ונבחרו משכו אחריהם את בני משפחותיהם ויקירהם והם מצאו עצמם עוסקים למען ביתם ועסקיהם המרובים. מדוע הטובים בעירנו דוגמת הרבנית מורתי עדינה קאפח (וסלחי לי על הפרסום) אינה מגישה מועמדות? מדוע מורי ורבי עטרת ראשי הרב גדעון כהן שאולי אינו נמצא שם? שניהם הלא אנשי חסד ואמת גומלי חסדים ועוזרים לילות כימים לנזקקים דוגמת רבים אחרים ומוכשרים, או הרב יהודה סבח איש אשכולות ועתיר זכויות?! הם לא יפיצו דיוקניהם הרבים למען החסד והמצווה הנעשית בסתר. הטובים הם מחוץ לפוליטיקה המזוהמת הזאת! 

תושבים יקרים, רוב המתמודדים הינם בעלי אינטרס מובהק, אנשים שמצטרפים למפלגות, שקידמו את ישבנם משפחתם וכיסם! זכרו זאת ביום פקודה והצביעו רק לטובים

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.