ashdod10 logo

שפכת את דמי בשביל דרגה" - "תוריד את הכיפה" העימות בין הרב פינטו לאפרים ברכה

חשיפת "הארץ": חברות עמוקה ושותפות שהפכה לדרמה פלילית - תמלילי השיחות, העימות בחדר החקירות בין הרב פינטו לתת ניצב אפרים ברכה נחשפים. מרתק ומדהים.
בר רבינוביץ | רביעי, 29 אפריל 2015 22:16

עד לפני 3 שנים שררה בין  הרב יאשיהו פינטו לתת ניצב אפרים ברכה חברות עמוקה, הערכה וכבוד הדדי רב. למרות זאת, חשיפת תמלילי שיחות והעימות הסוער והרועש בחדרי החקירות לא הראו שום סימנים לכך.

הרב פינטו הואשם לפני כשבועיים במתן שוחד לתת ניצב אפרים ברכה. על פי החקירה והעימות שנחשף לראשונה בעיתון "הארץ", לאחר שנים של ידידות עמוקה בין הרב לתת ניצב, הרבנית פינטו, בהוראת בעלה, נתנה לרעיתו של תת ניצב ברכה מעטפה ובה 100 אלף ש"ח במזומן, לאחר מכן הוסיפה הרבנית שהרב פינטו מבקש להביא לברכה בקרוב מאד 100 אלף שח נוספים. מיד לאחר קבלת המעטפה, תת ניצב אפרים ברכה ורעיתו נסעו למפקדו של ברכה למסירת המעטפה. בחקירת הרב פינטו, מסר תחילה כי מעולם לא נתן שוחד לאף קצין, לאחר שנחשף להקלטות של ברכה, מסר כי הביא לו לא פעם כספים שהיו חוקיים.

העימות שהתרחש בנובמבר 2012 בין הרב פינטו לתת ניצב אפרים ברכה היה סוער, קולני ועם חילופי האשמות קשים מאד בין השתיים. העימות נוהל ע"י מני יצחק, מפקד לה"ב דאז שנאלץ שוב ושוב לנסות להרגיע את הרוחות במהלך העימות.

הנה חלק מהעימות:

פינטו: "אני נתתי (לך) שוחד פעם? ביקשתי ממך משהו תמורת משהו?"

ברכה: "הבאת לי כסף".

פינטו: "כמה פעמים הבאתי לך כסף אחרי ושאלתי אותך אם זה מותר לך לקבל? ואמרתי לך: 'תשאל (רשות) מיואב סגלוביץ' (המפקד של ברכה באותה עת)"?

ברכה: "הרב, אתה לא דובר אמת... הרב, הרב".

פינטו התפרץ: "אתה לא תגיד לי לא דובר אמת, אתה משקר, אתה משקר שקר גדול".

ברכה: "אם הבאת לי אגורה אחת... אגורה אחת"

פינטו: "אני נודר בקב"ה, שאתה לקחת ממני שלוש־ארבע פעמים (כסף)".

ברכה: "הרב, אתה לא יכול לעשות נדר... לא יכול לעשות נדר".

פינטו (בצעקות רמות): "אתה שקרן, שקר. אני נשבע בספר תורה שנתתי לך 60 אלף דולר".

ברכה (בצעקות רמות): "שקר!"

פינטו: "שקרן, רמאי, נוכל... אני נשבע בקב"ה... מכונת אמת גם עשיתי".

ברכה: "אני מוכן".

פינטו: "לך תעשה... אתה שפכת את דמי בשביל דרגה"

פינטו (לברכה): "אתה ידעת את מצבה של משפחתי..."

ברכה: "אתה הרסת את עצמך".

פינטו: "אתה שקרן. איך אתה יכול לשקר ככה. תוריד את הכיפה. שקרן".

ברכה: "אתה תוריד! אתה תוריד!"

פינטו: "אם אתה יכול להיות שוטר, זו בושה למדינת ישראל".

ברכה (צועק): "אתה בושה!"

ברכה: "האמת, שאני מתבייש שבאתי אליך".

פינטו: "ואני מתבייש שהכרתי אותך... תסתכל לי בעיניים".

ברכה: "בעיניים".

פינטו: "לא, אתה משקר בעיניים".

ברכה: "ואתה שחקן גדול".

פינטו המשיך והתעקש, כי הרעיף על ברכה כספים בעבר, לדרישת הקצין הבכיר. "אני נשבע שנתתי לך 60 אלף דולר", אמר. ברכה: "ולו שקל אחד. אף פעם לא קיבלתי מעטפות מהרב".

פינטו: "אני נודר, אני נודר".

ברכה: "אתה נתת לי כסף?"

פינטו: "נתתי לך כסף".

ברכה: "אתה לא מסוגל להיות רב, לא מסוגל להיות רב".

פינטו: "אתה שקרן ורמאי, נתתי לך ופחדת שאנשים שמעו על זה".

ברכה: "מי שמע? מי שמע? לא יכולים לשמוע, כי זה לא קיים".

ברכה: "עשיתי לך כבוד כרב, חבל לך על הזמן".

פינטו: "אני עשיתי לך כבוד".

ברכה: "הערכה, חבל לך על הזמן".

פינטו: "אתה מדבר על הערכה? תראה מה עשית?"

ברכה: "אתה עשית לעצמך".

פינטו: "אני נשבע שלקחת כסף... תישבע בילדים שלך!"

ברכה: "לא, רגע, אני חייב. אנחנו שנינו הולכים לפוליגרף. על הכסף שנתת לי, אם נתת לי שקל, אני אומר, שקל, כן? אני שם את ראשי תחת גרדום ומוריד אותו... ומתאבד".

פינטו: "לך תעשה את זה".

ברכה: "תתבייש".

לאחר מכן, ברכה יצא מחדר החקירות, הרב פינטו נשאר עם החוקרים ואמר: ""אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לעשות מכונת אמת. אני רוצה שתתקנו מה שעשיתם לרבנית... אני רוצה שתתקנו את השידוכים של הילדים שהרסתם".

כעת, לאחר הסכם הטיעון שחתם הרב פינטו עם הפרקליטות, הרב פינטו נמצא בשלב הטיעונים לעונש ולאחריו ינתן גזר הדין.