ashdod10 logo

שמחה מהולה בעצב: מנווה דקלים לאשדוד

שבע שנים לאחר שישיבת "נווה דקלים" נעקרה ממקומה במסגרת הסכם השלום, הונחה אבן הפינה הראשונה לבניין הישיבה שעתיד להיבנות בעיר. "למרות שהטילים מגיעים גם לאשדוד, מפה כבר לא נזוז" כך מסכם מנהל הישיבה, שלמה ונחוצקר.
מערכת אשדוד10 | שני, 31 דצמבר 2012 10:44

 ישיבת "נווה דקלים" הייתה ידועה בגוש קטיף באיכויותיה ויחד עם הרבה ישיבות אחרות מגוש קטיף שלחה את תלמידיה למיטב התפקידים הקרביים בצבא למען שירות המולדת. לצערם של תושבי גוש קטיף בפרט ולצערם של הרבה מתושבי ישראל בכלל לפני שבע שנים נאלצו התושבים להפרד מבתיהם כדי לשמור על התקווה לשלום עם הפלסטינים.

שבע שנים לאחר הפרידה הכואבת והטעונה הונחה אבן הפינה הראשונה לבניין שעתיד להיבנות בכניסה לעיר שישמש 140 מתלמידי ישיבת ההסדר נווה דקלים שהוקמה לפני למעלה מ-30 שנים.

"זו שמחה שמהולה בעצב, שמחה שהגענו סוף כל סוף לרגע הזה לאחר שיהודים נעקרו מגוש קטיף במסגרת הסכם השלום והיום אנחנו מניחים אבן פינה לאחר שבע שנים ועצב כי קשה לשכוח עד היום את הגירוש. למרות שהטילים מגיעים כבר לאשדוד מכאן אנחנו כבר לא נזוז." כך אומר שלמה ונחוצקר מנהל הישיבה ותושב גוש קטיף לשעבר.

הבניין שעתיד להיבנות באיזור המזרחי של העיר בקרבת בנייני מד"א יכלול בית מדרש, חדר אוכל וישמש 140 תלמידים ש-40 מהם נמצאים בשירות צבאי והשאר עתידים להתגייס במחזורי הגיוס הבאים.

אפרים לוזון, בן 27 ותושב גוש קטיף לשעבר הגיע ממרכז הארץ לאשדוד כדי לחזות ברגע המרגש: "זה אירוע מרגש מאד,אנחנו מחכים לו כבר 7 שנים מאז שהישיבה גורשה מנווה דקלים."

gush katif efit

אודי דוידי האמן האורח בהופעה אל מול הקהל הרב שהגיע לאירוע.

הוריו של אפרים מתגוררים באשדוד והוא בטוח שזו מתנה לעיר: "הישיבה מכינה בין היתר את התלמידים שלה לשירותם הצבאי והרבה  מהם עתידים להשתלב במוסדות החינוך בעיר, אשדוד זכתה שהישיבה הזו תוקם אצלה."

לשאלה האם יש געגועים לנווה דקלים ענה לוזון בהתרגשות במילה אחת: "תמיד".

במהלך הערב הגיע גם ראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי אל האירוע לקחת חלק מהמעמד הנכבד.

הקהל שהגיע למקום יכול היה להנות מכיבוד ושתייה ומהופעה של אודי דוידי שהנעים את הקהל עם שיריו הייחודיים.