ashdod10 logo

שושן: "רווחי הנמלים לרווחה וחינוך"

בקופת חברת נמלי ישראל הצטברו מיליארדים של שקלים. יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד, אבינועם שושן, קורא להשתמש בכספים אלו לטובת משרדי הרווחה והחינוך שתקציביהם קוצצו
יהודית קלר | חמישי, 11 ספטמבר 2014 20:15

בשבועות הקרובים אמורים להתפרסם המאזנים הכספיים של ח"ני (חברת נמל ישראל) לשנת 2013. בקופת חנ"י הצטברו מאז שנת 2005 מיליארדים רבים של שקלים, רובם פרי רווחי עבודת נמלי הים בישראל. ממאזני שנת 2012 עולה שבקופת חנ"י הצטברו כמיליארד שקלים במזומן ועוד מיליארדי שקלים מנכסים שונים.
למרות ההבטחות של שר התחבורה, ישראל כץ, שהקמת נמלים חדשים בישראל לא תהיה על חשבון הקופה הציבורית, עולה מהמאזנים, שח"ני מייעדת השקעה של כחצי מיליארד שקלים, בפיתוח תשתיות שיידרשו להקמת הנמלים החדשים.
יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד, אבינועם שושן, אומר שבמקום לזרוק לחינם מיליארדי שקלים ולהקים נמלים חדשים שאין בהם כל צורך, מוטב להשתמש בכסף כדי להיטיב עם האוכלוסיות החלשות ועם התלמידים בישראל. "שיפסיקו לזרות חול בעיני הציבור ולספר שאין כסף", הוא אומר ומוסיף "מיליארדי שקלים שוכבים להם בקופת חברת נמלי ישראל. שר התחבורה רוצה באמצעות כספים אלה לשבור את העבודה המאורגנת בנמלי ישראל. דווקא בעת הזאת, אני מציע לכולם לרסן את האגו ואת ההצהרות המתלהמות ולעשות שימוש ראוי ונכון בכספים האלה, לטובת החלשים והחינוך בישראל".