ashdod10 logo

המלחמה בנמל מתחדשת: הוועד הכריז על סכסוך עבודה, ההנהלה פנתה לבית הדין

ההסתדרות קיבלה את עמדת ועד עובדי נמל אשדוד, לעבוד במלוא התפוקה ושלא להיגרר לפרובוקציות והפרות הסכמים, באופן חד צדדי, מצידה של הנהלת הנמל בראשות המנכל הזמני יצחק בלומנטל. במסגרת זו אישרה ההסתדרות לועד העובדים להכריז על סכסוך עבודה בנמל. סכסוך העבודה נוגע להפרת הסכמי עבודה של ההנהלה לגבי הסקטורים המרכזיים של עובדי הנמל: תפעול, ציוד מכאני, מינהל ובתי מלאכה. יור ועד עובדי התפעול, אבינועם שושן: ״אנחנו נמשיך להראות ולהוכיח שעובדי הנמל הם אלה שמגלים אחריות והם אלה שלא נגררים לתגובות נמהרות״. ואילו נמל אשדוד פנה לביה"ד האזורי לעבודה כדי להמשיך את מכרז הסוורים. הנהלת הנמל דורשת לפסול את נציגי הוועד הנגועים בניגוד עניינים ולהורות על מינויים של שני נציגי עובדים חדשים
יוסי אסולין | חמישי, 12 יוני 2014 14:36

חברת נמל אשדוד פנתה היום לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע על מנת לאפשר את המשך התנהלותו של המכרז לקליטת כ-60 סוורים חדשים בחברה. הנהלת החברה בפנייתה מבקשת את התערבותו של בית הדין האזורי לעבודה, על מנת להבטיח את המשך התנהלותו של המכרז בדרך נקייה, וללא ניגודי עניינים, ואת קליטתם של הסוורים החדשים הנחוצים כדי לענות על החוסר בכוח אדם ולאפשר לנמל אשדוד לעבוד בתפוקה מלאה ולהעניק שירות מיטבי ללקוחותיו.

בפניה של הנמל לביה"ד לעבודה קיימות הבקשות הבאות:

·         ועדת הקליטה בהרכבה הנוכחי לא תמשיך לראיין מועמדים בהליך המכרז.

·         הציונים שניתנו על ידי נציגי הועד בועדת הקליטה עד כה נגועים בניגוד עניינים ממשי ומובהק אשר מחייב את ביטול כלל ציוני הועדה.

·         למנות ועדת לקליטה חדשה שתבחן את כלל המועמדים שעמדו בתנאי הסף.

·         לצמצם את רשימת המועמדים על בסיס שוויוני ואובייקטיבי, תוך כוונה לזמן לשלב הראיון בפני ועדת
הקליטה כ-100 מועמדים בלבד שקיבלו את ציון ההתאמה הגבוה ביותר במבחן המיון. יובהר כי החברה רשאית לקלוט עובדים מתוך רשימת הכשירים שתגובש לפי צורכי עבודה ושיקול דעתה הניהולי בלבד

·         החברה בימים אלו שוקלת את המשך צעדיה ביחס להתנהגותם הקלוקלת של נציגי הועד בועדת הקליטה באופן אישי.

בית הדין מתבקש לקבוע כי החלטות החברה ביחס לאופן הפעולה להמשך קיום המכרז נעשו על פי הדין כמפורט להלן:

"להצהיר על פסלותם של מר אבינועם שושן ומר גדי בוטבול נציגי הועד בועדת הקליטה במכרז לאיוש משרות סוור/ת בשל אפשרות לניגוד עניינים מובהק וממשי שעה שבין המועמדים ישנם  בני דודים שלהם (אחד של מר שושן ושניים של מר בוטבול); להורות להסתדרות העובדים הכללית החדשה ולוועד עובדי תפעול, כי עליהם למנות שני נציגי ועד חדשים לועדת קליטה חדשה במכרז לאיוש משרות סוור/ת;

"לקבוע, כי החלטות החברה ביחס לאופן הפעולה להמשך קיום ההליך המכרזי הינן כדין ועל המשיבים לכבדן, כמפורט להלן: ועדת הקליטה בהרכבה הנוכחי לא תוכל להמשיך לראיין מועמדים בהליך המכרז ויש למנות ועדת קליטה חדשה. הציונים שניתנו על ידי נציגי הועד בועדת הקליטה עד כה נגועים באפשרות לניגוד עניינים ממשי ומובהק אשר חייב את ביטול כלל ציוני הועדה. במסגרת סמכות של החברה לקבוע את רשימת המועמדים אשר יעברו לשלב ראיונות ועדת הקליטה. בתוך כך מוסמכת החברה לזמן לשלב הראיון בפני ועדת הקליטה החדשה כ-100 מועמדים אשר קיבלו את ציון ההתאמה הגבוה ביותר ממכון המיון.

"לקבוע כי באם לא תודיע נציגות העובדים בתוך פרק הזמן שייקבע, אזי הרכב הוועדה ימנה אך ורק 3 נציגי הנהלה וכי הרכב זה של הוועדה הוא אשר יקבע את זהותם של הזוכים במכרז;

לקבוע מועד מוקדם ככל הניתן לתגובות המשיבים ולדיון במעמד הצדדים בדחיפות ובשים לב לכך שהחברה ביקשה לכנס את ועדת הקליטה החדשה כבר ביום 15 ביוני 2014 על מנת להשלים את התהליך המורכב, הרגיש, והיקר לאיוש משרת סוור/ת".

בבקשה לבית הדין של הנהלת נמל אשדוד נכתב: "החברה מבקשת לאייש עשרות משרות סוור/ת, אך דבר לא השתנה בתפיסת וועד העובדים, ובפועל הוא פעל באותה המתכונת, אשר בוודאי אינה שומרת על כבודם ודמותם בעיני הציבור.

דומה כי בשלה העת להשיב את הסדר על כנו ויפה שעה אחת קודם. בכל הכבוד אין לאפשר גיוס העבודה המאורגנת בישראל לשם ההגנה על מועמדים בעלי קרובי משפחה בחברה ממשלתית ואף לא לשם ההגנה על נציגי ועד ששוב התעלמו מחובתם להימנע מניגוד עניינים שעה שבית הדין הנכבד כבר הכריע ביחס לאותן נסיבות ממש. בהליך זה מתבקש בית הדין הנכבד לעשות שימוש במלוא סמכותו על מנת להגן על נשמת אפו של הליך המכרז – עקרון השוויון והיעדר משוא פנים ועל כך אין מקום להתפשר".

"שעה שהתברר, כי בקרב המועמדים ישנם בני דודים של 2 נציגי הועד בועדת הקליטה (בן דודו של מר שושן ו-2 בני דודים של מר בוטבול) חובה לבטל את כל הניקוד שניתן עד כה על ידי ועדת הקליטה ולכנס ועדת קליטה חדשה. המדובר בשיבוש קשה של תהליך המכרז שלו אחראים 2 נציגי הועד, וברור כי אין ולא יכולה להיות לכך כל הצדקה (גם אם תירוצים יישמעו בהקשר זה בלי סוף ). כל עיכוב נוסף בתהליך המכרז היקר והמורכב, שהינו רב משתתפים ומתמשך מזה זמן רב, מוסיף על הנזקים האדירים הנגרמים לחברה כתוצאה ממחסור בכוח אדם, מלבד הנזקים הנגרמים למשק הישראלי בכללותו".

"במקום למהר ולשתף פעולה במטרה לצמצם את הנזקים שנגרמו עת נציגי הועד בועדת הקליטה אשר בחרו לבזות את פסק דינו של בית הדין הארצי בעניין זה ממש, עושה נציגות העובדים כל אשר לעיל ידה על מנת לתקוע עוד מקלות בגלגלים ולעכב את איוש המשרות. זאת שעה שנציגות העובדים איננה מייצגת את המועמדים במכרז, ולמעשה אין לה כל סמכות באשר להליכי המכרז.

לא זו אף זו, אף הסתדרות העובדים חוטאת לתפקידה שכן במקום לסייע בקליטה מהירה של עובדים לנמל ובכך אף לתרום לצמצום האבטלה במשק, היא בוחרת להרעיף קשיים על הוצאתו לפועל של המכרז".

"נציגות העובדים עומדת בסירובה למנות 2 נציגי ועדת חדשים לועדת הקליטה ובכך מנסה לסכל את המשך הליך המכרז לאיוש משרות סוורים אשר הינו הליך בעל חשיבות עליונה בימים אלה לחברה ועיכובו יגרום לחברה נזק כלכלי כבד."

תגובת ועד נמל אשדוד:

ועד העובדים מבהיר כי טענות הנהלת הנמל שנוגעות למכרז הסוורים שבו ישבו נציגי הועד אבינעם שושן וגדי בוטבול - אינן נכונות בעליל. המכרז התנהל בשקיפות מלאה וללא כל ניגוד עניינים. מתוך ראיית עתיד הנמל פנו ועד העובדים וההסתדרות לבית הדין בבקשה שלא לבטל את מכרז הסוורים ושכל ועדות הקליטה יתנהלו בהתאם לחוק וכנדרש.

ההסתדרות אישרה לעובדי נמל אשדוד סכסוך עבודה

ההסתדרות קיבלה את עמדת ועד עובדי נמל אשדוד, לעבוד במלוא התפוקה ושלא להיגרר לפרובוקציות והפרות הסכמים, באופן חד צדדי, מצידה של הנהלת הנמל בראשות המנכל הזמני יצחק בלומנטל. במסגרת זו אישרה ההסתדרות לועד העובדים להכריז על סכסוך עבודה בנמל. סכסוך העבודה נוגע להפרת הסכמי עבודה של ההנהלה לגבי הסקטורים המרכזיים של עובדי הנמל: תפעול, ציוד מכאני, מינהל ובתי מלאכה. יור ועד עובדי התפעול, אבינועם שושן: ״אנחנו נמשיך להראות ולהוכיח שעובדי הנמל הם אלה שמגלים אחריות והם אלה שלא נגררים לתגובות נמהרות״. שושן הוסיף שאין לו ספק שביה״ד יגבה את העובדים וייאלץ את הנהלת הנמל לעבוד רק עפי חוק.