ashdod10 logo

רבנים מקצוות העולם בביקור באשדוד

העיר אשדוד התכבדה לארח היום(יום ג') כ-150 רבנים מכל קצוות העולם במסגרת מסע שאירגנה ההסתדרות הציונית להידוק הקשר עם ישראל. קבוצת הרבנים התכנסו לפגישה עם ראש העיר יחיאל לסרי באולם המועצה בעירייה ודיברו על הקליטה בעיר וכמובן גם על המצב הביטחוני.
מערכת אשדוד10 | שלישי, 01 ינואר 2013 18:00

רבני התפוצות, הפעילים בקהילות יהודיות במקומות שונים בעולם (אמריקה הצפונית, אמריקה הלטינית, אירופה ודרום אפריקה), בחרו לבקר דווקא באשדוד מפאת שתי סיבות עיקריות.

הסיבה הראשונה היא שאשדוד מצטיירת כעיר אשר הגשימה את המפעל הציוני הלכה למעשה בכך שהיתה לעיר הגדולה בישראל שקלטה וקולטת עלייה בכל שנות קיומה. המודל האשדודי המוצלח בקליטת העלייה היה לנושא מעניין והם ביקשו לשמוע כיצד עשתה זאת אשדוד, כיצד מתנהלים החיים בהרמוניה וכיצד כל קהילה וכל עדה שומרת על ייחודה ובכך נוצר כור היתוך ייחודי ברחבי העיר, כור היתוך שהיה חלק מחזונם של מקימי המדינה.

הסיבה השנייה לבחירת אשדוד בביקורם של הרבנים היא לאור התקופה הקשה שעברה העיר במבצע עמוד ענן, המעבר משגרה של מטחי רקטות לשגרה רגילה במהירות ובתפקוד אופטימאלי. הרבנים גם ביקשו לשמוע מראש העיר על המודל שפיתחה אשדוד בהתמודדות שלה מול תסריטי חירום פוטנציאליים תוך שימת דגש על המצב בו היתה העיר תחת מתקפת טילים במשך שמונה ימים ברציפות.

ראש העיר נתן סקירה מפורטת תוך התייחסות מנומקת לשני הפרמטרים הנ"ל. בהיבט של קליטת עלייה ציין ראש העיר את אשדוד כעיר מודל המגשימה את המפעל הציוני באופן מוחלט. אשדוד היא למעשה יצירה חדשה שלאחר קום המדינה ואוכלוסייתה מורכבת מיהודים מכל תפוצות ישראל, כאשר כל קהילה באשדוד היא מהקהילות הגדולות בישראל. כך למשל הקהילה הרוסית באשדוד היא גם הגדולה בישראל, הגיאורגית, המרוקאית, הרומנית, ההודית וכו', וכולם חיים בהבנה ובסובלנות תוך שכל התרבויות זוכות לביטוי וכל השפות נשמעות בעיר באופן טבעי. בבהיבט של הביטחון ציין ראש העיר את המודל שפתחה אשדוד בכך שהיא בנתה מנגנונים המסוגלים לבצע את המעבר משגרה לחירות במינימום זמן תוך שהיא ממשיכה לקיים מערך תפעולי המאפשר המשך קיום החיים השוטפים.

לאחר המפגש החגיגי והרשמי עם ראש העיר, יצאו כל חברי המשלחת (3 אוטובוסים) לסיור לימודי בעיר וביקור בישיבת 'נווה דקלים' שבה הונחה אבן פינה בשבוע שעבר לקראת בניין לישיבת 'נווה דקלים'.