ashdod10 logo

לסרי :"נתקן את חוק העזר העירוני בנוגע לעסקים בשבת"

בעקבות מכתב ששיגרה התנועה למדינה יהודית, ראש העיר לסרי יאסור על פתיחת עסקים בשבת רק באזורים מסוימים אחרי מיפוי מלא של העיר.
בר רבינוביץ | שני, 18 מאי 2015 08:41

עיריית אשדוד קבעה מפה עם אזורים מסומנים שבהם יחול איסור גורף על פתיחת עסקים בשבת ובכוונתה לאכוף זאת בכל אותם אזורים באמצעות צווי סגירה. כך עולה מתגובת ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, על מכתב ששיגרה אליו "התנועה למדינה יהודית", גוף של משפטנים שפועלים לחיזוק אופייה היהודי של מדינת ישראל, שדרש לסגור את מרכז הקניות "ביג פאשן" בשבת באשדוד ולתקן את חוק העזר העירוני (פתיחת בתי עסק וסגירתם), משנת 1976, כך שיהלום את תמהיל האוכלוסייה המסורתית, הדתית והחרדית בעיר החמישית בגודלה בישראל בשנת 2015.

מתשובתו של ד"ר לסרי עולה עוד כי בעירייה נאספו נתונים בנוגע להגדרת התושבים את עצמם (חילוניים, חרדים, דתיים ומסורתיים), וזאת בפילוח לפי הרבעים השונים בעיר, תוך שנתונים אלה מנחים את העירייה בהכנת ההצעה לתיקון חוק העזר.

כזכור, מתחם הקניות והבילוי 'ביג פאשן', שנפתח לאחרונה בכניסה הדרומית לעיר אשדוד, מצית לאחרונה את מלחמות השבת בעיר ומאיים לפגוע במרקם החיים העדין בין הדתיים והחרדים לבין החילונים. מדובר במרכז קניות עצום ממדים, שנחנך לקראת חג הפסח האחרון בעלות של 400 מיליון שקל, ובו 140 חנויות על פני 60 דונם, פתוח בשבת, ומעורר מחלוקת קשה בין האוכלוסייה הדתית לאוכלוסייה החילונית בעיר החמישית בגודלה (כרבע מיליון תושבים) במדינת ישראל – היהודית והדמוקרטית.

התנועה למדינה יהודית סבורה כי דווקא לאור פרשת מתחם 'ביג פאשן' באשדוד, המאיימת להצית את אש הפלגנות ברחבי העיר בימים אלה, אל לה לעיריית אשדוד להמשיך להתנהל בגרירת רגליים בכל הנוגע לקבלת הצעה לתיקון חוק העזר הקיים כך שתתחשב במציאות הקיימת בעיר. "העיר אשדוד אינה יכולה לחיות עם חוק עזר משנת 1976, בעוד שאם בשנת 1972 כמות התושבים באשדוד היתה 41.1 אלף – הרי שבשנת 2013 אשדוד מונה 204.3 אלף תושבים", מסביר עו"ד אורי ישראל פז, ראש מחלקת ליטיגציה התנועה למדינה יהודית. "כיום, העיר אשדוד מונה 91.2% יהודים, 0.1% מוסלמים, 0.4% נוצרים ו-8.4% 'אחרים' (על-פי השנתון הסטטיסטי לישראל 2013 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). חוק העזר לאשדוד חוקק בשנת 1976, לפני כ-40 שנה(!), ומאז העיר אשדוד רק הלכה וגדלה משמעותית באופן שבו תמהיל האוכלוסייה שלה הלך והתגוון – עד כי 35% מאוכלוסיית העיר היא חרדית".

נוסף על תיקון חוק העזר, העירייה מתבקשת להגדיל משמעותית את כמות הפקחים בעיר. ממידע שמסרה עיריית אשדוד למרכז המחקר של הכנסת עולה כי בכל אשדוד עוסק ברישום עסקים הפתוחים בשבת רק פקח אחד. לשם השוואה, בעיריית רמת גן עוסקים 14 פקחים באכיפת חוק העזר העירוני, ורמת גן מונה כ-80,000 תושבים פחות מאשדוד. אין פלא אפוא כי מספר הקנסות שניתנו בהשוואה לכל אחת מהשנים 2008-2013 ירדו במידה דרמטית מסך של 3,074 קנסות בשנת 2010 לסך של 194 קנסות בלבד בשנת 2013(!). עיריית אשדוד היא היחידה שדיווחה על פוטנציאל הכנסות של כ-4 מיליון שקל בשנה.