ashdod10 logo

עוד ניצחון להלן גלבר: העירייה תשיב כספי ארנונה

בשורה לתושבי אשדוד שמתגוררים בבתים משותפים: בעקבות מאבקה של חברת המועצה הלן גלבר, העירייה תחזיר להם את כספי הארנונה שנגבו מהם בשנים 2006-2010 עבור חניות תת קרקעיות.
רבקה יניב | שבת, 16 פברואר 2013 15:40

 באוקטובר האחרון יזמה חברת האופוזיציה הלן גלבר, דיון במועצת העירייה בו דרשה להחזיר לתושבים שגרים בבניינים משותפים את הארנונה עבור חניות תת קרקעיות שנגבתה מהם שלא כדין. בעקבות קביעתה של ועדה שהקימה המועצה, החליטה העירייה להשיב לתושבים את כספי הארנונה המדוברים. 

בשנת 2006 עוד בעת היותה יו"ר ועד תושבי רובע י"א, הובילה הלן גלבר את מאבק התושבים כנגד העירייה בנושא גביית ארנונה שלא כדין. המאבק החל לאחר שהעירייה שינתה את שיטת מדידת הבתים והחלה לחייב עבור שטחים שבעבר היה להם פטור מארנונה בהם חניות, גגונים, כניסות מקורות ומרתפים.

באותה שנה תבעו 229 מתושבי העיר את העירייה. שלוש שנים אחר כך הגיעה התביעה לבית המשפט העליון, שפסק בין היתר כי לרשויות המקומיות אסור לגבות ארנונה בגין חניה מקורה, מרתפים ריקים שאינם בשימוש משני ומחסנים שגובהם אינו עולה על 180 ס"מ. בעקבות הפסיקה החזירה העירייה כספים לתושבים המתגוררים בבתים צמודי קרקע, אך סירבה להחזיר כספים לתושבים שגרים בבתים משותפים.

כאמור באוקטובר העלתה גלבר את הנושא בישיבת מועצת העירייה. בעת הישיבה נכחו ביציע האורחים עשרות מתושבי העיר שמתגוררים בבתים משותפים. בעקבות הדיון החליטה המועצה כי העירייה תבחן את הסוגיה מחדש. ועדה שהוקמה ובחנה את הנושא קבעה כי העירייה תשיב את כספי הארנונה שנגבו עבור החניות התת קרקעיות גם לתושבים שמתגוררים בבתים משותפים. ההחזר הכספי של הארנונה שנגבתה בגין חניות תת קרקעיות יוחזר למתגוררים בבתים משותפים בתוספת ריבית והצמדה, בפריסה לשלוש שנים, כזיכוי בתשלומי הארנונה השוטפים. את ההודעה על החזר הארנונה מסר ראש העירייה יחיאל לסרי בישיבת מועצת העירייה בשבוע שעבר.

הלן גלבר: "זה היה מאבק ממושך ומייגע, אך עלי לציין שכל העת היה ברור לי שהתושבים צודקים ושהכספים שמגיעים להם יושבו בסופו של דבר. חבל שעיריית אשדוד התמהמה בנושא והערימה קשיים, אך אני מברכת על ההחלטה ומודה לתושבים שעמדו איתן במאבק, לא ויתרו ודרשו את המגיע להם". עוד הוסיפה גלבר כי הלקח מכל הפרשה הוא שעיריית אשדוד כפופה לחוק ולפסיקה ועליה לפעול לפיהם."אני מקווה שהחזרי הכספים יתבצעו בהקדם וללא בירוקרטיה מיותרת", אומרת גלבר.

תושבים שהיו מעורבים ופעילים במאבק אומרים כי החלטת העירייה הנוכחית מוכיחה שהתושבים בעיר צריכים לפעול נגד עוולות שנגרמים להם. חבל, הם אומרים, שהעירייה גררה רגלים במשך למעלה משלוש שנים. המאבק אילץ הן את התושבים והן את העירייה להשקיע מאות אלפי שקלים על דיונים בבתי משפט. בהשקעת העירייה בערכאות המשפטיות מדובר בכספי משלם המסים, שמן הראוי היה להשקיעם ברווחת הציבור. "אנו מקווים שפרנסי העיר יפנימו שהתושבים פה לא פראיירים ולא יחששו לצאת למאבק, ממושך ככל שיהיה, למען השגת זכויותיהם".