ashdod10 logo

סכסוך עמוק בין לסרי לבין גיטרמן

יחסיהם של ראש העירייה, יחיאל לסרי וממלא מקומו בוריס גיטרמן עלו ככל הנראה על שרטון לאחר שנתקלו במחלוקת קשה.
מערכת אשדוד10 | שני, 22 אפריל 2013 18:29

 ראש העירייה, יחיאל לסרי וממלא מקומו, בוריס גיטרמן נמצאים בקרע עמוק לאחר בקשתו של עיטרמן עצמו להכניס ככל הנראה לחברה למתנס"ים את דוד קון, מי שהיה מגיש עורך בעל שם של ערוץ 9 הרוסי.

ככל הידוע הוא שלסרי סירב להיענות לבקשתו של גיטרמן ועל כך נוצרה מחלוקת קשה בין השניים.

כזכור, בוריס גיטרמן החרים את טקס יום הזיכרון השנתי באשדוד, כנראה בעקבות אותו סכסוך מדובר.

יצוין שדוד קון נחשב כאדם בעל השפעה גדולה ואדם מוביל בקרב הקהילה הרוסית באשדוד.

תגובת בוריס גיטרמן:

אבקש לפרסם את תגובתי כלשונה ובמלואה.

ראשית, צר לי שהינך פונה לקבל את תגובתי לאחר שהנושא כבר פורסם באתר האינטרנט שלכם, ולא טרם מועד הפרסום, כמו כן הפרסום הופיע ללא ציון מקור או בדיקת מהימנות הדברים.

נדהמתי עם קריאת הכתבה, שכן חשוב לי להדגיש כי אני וראש העיר ד"ר יחיאל לסרי הולכים בדרך משותפת כבר עשור שנים. השאיפות של תנועת "קהילת אשדוד", שאני עומד בראשה, תואמות למטרות ראש העיר ואנחנו רואים באותה העין את התפתחות העיר. לכן בשבילי לא קיימת כלל אפשרות שיהיה ראש עיר אחר. הכרזתי לא פעם אחת על כך, וברצוני לחזק שוב, אם ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי לא יהיה פה גם אני לא אהיה פה. לגופו של עניין – לא היה קרע, אין קרע ולא ייתכן קרע בין שני חברים.