ashdod10 logo

סיטרמן פנה למבקר המדינה ונלחם על מקומו בנמל אשדוד

יו"ר נמל אשדוד, גדעון סיטרמן פנה למבקר המדינה בטענה כי הוגשה נגדו תלונה שקרית כיוון שפעל כנגד השחיתויות בנמל אשדוד, כך פורסם לראשונה ב"גלובס"
חן בוקר | רביעי, 25 דצמבר 2013 20:33

יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד, גדעון סיטרמן פנה למבקר המדינה, יוסף שפירא, בבקשה לקבל צו הגנה כ"חושף שחיתויות" נגד כוונתו של מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, להדיחו. השניים הוזמנו למשרד המבקר למסירת גרסאותיהם בפרשה.

היום (רביעי), קיבל יוגב פניה לפגישה במשרדי המבקר. יוגב נעתר בשמחה לבקשה להגיע לפגישה ולמסור את הרקע הרלוונטי לעניינו של סיטרמן, ובמשרד המבקר התרשמו כי הרשות עומדת מאחורי הליך ההדחה באופן מלא.

מדובר בפניה תקדימית, שכן לא מדובר בעובד מהשורה או מנהל בדרג ביניים שמבקש הגנה מפני מעסיק שמתנכל לו על רקע חשיפת שחיתות לכאורה, אלא במעסיק עצמו, יו"ר הדירקטוריון, המבקש לפעול נגד הריבון - במקרה זה רשות החברות.

סיטרמן טוען כי הבסיס להדחתו היא "תלונה שקרית שאינה מוצדקת", שהוגשה רק לאחר שהוא עצמו פעל למניעת שחיתויות תוך ניסיון להנחיל כללי מנהל תקינים בנמל. כפי הנראה, סיטרמן מתכוון למסמך ההאשמות שהגיש לדירקטוריון בתחילת השנה שוקי סגיס, מי ששימש עד לאחרונה כמנכ"ל הנמל. המסמך מגולל שורה של טענות חמורות שמייחסות לסיטרמן, בין היתר, ניסיון להתערב במכרזי כוח אדם ורכש.

בפועל, התלונה של סגיס מהווה רק סעיף אחד מתוך מספר סעיפים שנכללו במסמך שחיברה רשות החברות בראשית החודש, שנועד לנמק את ההדחה של סיטרמן בצד שני דירקטורים נוספים. על פי הרשות, סיטרמן וחבריו אינם ראויים לשמש כדירקטורים בנמל. בין היתר נטען כי השלושה לא עשו דבר משמעותי ביחס לעסקיו הפרטיים של יו"ר הוועד, אלון חסן, זאת למרות שהפרשה פורסמה לפני שנתיים.

סגיס, שעזב בינתיים את הנמל בעקבות יחסיו העכורים עם סיטרמן, טען כי לאחר שלא הסכים למינוים הפוליטיים שהתבקש לאשר לכאורה, סיטרמן פתח כנגדו במסע נקם. גם חסן טען כי קיבל איום מסיטרמן, ולפיו על אף הבדיקה שמצאה בעבר כי אין ניגוד עניינים בין עבודתו בנמל לבין עסקיו הפרטיים, אפשר לפתוח בבדיקה נוספת. ואכן, בדיקה נוספת נפתחה.

באוצר בחרו שלא להגיב.