ashdod10 logo

הרב פינטו יקבל מעמד של עד מדינה ועונשו לא יעלה על 12 חודשי מאסר

כתב אישום חמור הוגש השבוע נגד הרב יאשיהו פינטו בעבירות של מתן שוחד ושיבוש מהלכי משפט. במסגרת עסקת הטיעון שנחתמה עמו, הוא יודה בעובדות כתב האישום, ישמש עד מדינה בפרשת ניצב ארביב והמדינה תבקש שנת מאסר נגדו. הפרשה נחשפה לאחר שתת ניצב ברכה, שהיה חסיד הרב, קיבל מהרב הצעת שוחד תמורת מידע משטרתי מתיק חקירה של עמותה שהייתה קשורה לפינטו. הוא תיעד את ההצעה ואת קבלת השוחד בסך 400 אלף שקלים ומשם התפוצצה הפרשה, שהובילה לחקירה אחרת של ניצב מנשה ארביב, אף הוא חסיד הרב לשעבר
יהודית קלר | רביעי, 17 ספטמבר 2014 09:02

ביום שלישי השבוע, הוגש כתב אישום נגד הרב יאשיהו פינטו, במסגרת הסכם שנחתם עם הרב, לפיו יודה הרב בכל עובדות כתב האישום, ישמש כעד מדינה בתיק ניצב מנשה ארביב, והסכמה, כי מח"ש והפרקליטות יעשו כל שימוש שימצאו לנכון בחומרי החקירה שהועברו מטעמו למח"ש.

לעניין העונש, סוכם כי המדינה תדרוש שנת מאסר בפועל על הרב פינטו, ובנוסף תדרוש כי יוטלו עליו עונש של מאסר על תנאי, קנס כספי בסכום משמעותי וחילוט כל הכספים שנתפסו.

ממשרד המשפטים נמסר כי "עמדתה העונשית של המדינה נתנה משקל משמעותי לכך שההסכמות האמורות יאפשרו את קידום חקירת מח"ש בעניינו של ניצב מנשה ארביב ואת מיצויה המלא. בהקשר זה גם הוסכם, כי לא יהא בתוצאותיה של החקירה האמורה כדי להביא לשינוי לקולא בעמדתה העונשית של המדינה".
כתב האישום הארוך מגולל את כל הפרשה שעוררה סערה גדולה בארץ ובאמריקה ובה היו מעורבים קציני משטרה, אנשי הון, כספים רבים ובעיקר עבירות חמורות של מתן שוחד הצעת שוחד ושיבוש מהלכי משפט.

החקירה שפוצצה את הפרשה

הפרשה החלה בחקירה פלילית בעמותת "חזון ישעיה" שהייתה קשורה לרב פינטו. החל מחודש יולי 2011 הועלו חשדות פליליים כנגד אברהם ישראל יו"ר עמותת "חזון ישעיה". עמותת חזון ישעיה עסקה בעזרה לנזקקים, לרבות לניצולי שואה ובהפעלת בתי תמחוי. בבעלותה היו נכסים בשווי מיליוני שקלים. ישראל עדכן את פינטו בחשדות הנ"ל וביקש את סיועו.
סמוך לכך, העביר ישראל, לחסות ולשליטה בפועל של פינטו את ניהול פעילות עמותת חזון ישעיה. כמו כן במהלך תקופה זו, בהנחיית פינטו, התמנו מספר מקורבים לנאשם, כחברי העמותה וכבעלי תפקידי מפתח בעמותת חזון ישעיה.

במקביל, כך על פי כתב האישום, החל מחודש ספטמבר 2011, הועברו לנאשם ולרעייתו 1.2מיליון דולר מכספי עמותת ידידי חזון ישעיה בארה"ב. כספים ששימשו אותם לצורך ענייניהם האישיים. כגון: תשלומים עבור טיסות, בתי מלון, תשלומים למטפלות ילדיהם, כספים לבני משפחתם ושכ"ט עו"ד.

בתחילת חודש ינואר 2012 נפתחה חקירה סמויה ע"י המשטרה. אלא שפינטו, כך לפי כתב האישום נודע על חקירת המשטרה הסמויה זמן קצר לאחר תחילתה. הנאשם החל לאסוף מידע על חקירת המשטרה, על החוקרים, ועל קציני משטרה בכירים נוספים.

פינטו נאשם כי לאור המידע שאסף, ידע על כך שגורמים בעמותה התלוננו במשטרה ו/או מתכוונים להתלונן במשטרה נגד אברהם ישראל, הפעיל במישרין ובאמצעות עוזריו ומקורביו, לחצים שונים על מורי בנק, ושלדון ריץ, מי שכיהנו כחברי הועד המנהל של העמותה או היו חברי עמותה, ומסרו עדות במסגרת חקירת חזון ישעיה בתאריך 10/1/2012 ו 12/1/2012. זאת על מנת שאלה – אנשים מאמינים ושומרי מצוות יחזרו ממעשיהם נגד אברהם ישראל. בין היתר, הם הוזהרו על ידי מקורבי הנאשם כי ייעשה נגדם שימוש בדין רודף.

בסוף חודש מרץ 2012, העריך פינטו כי במסגרת חקירת חזון ישעיה, משטרת ישראל מתעתדת, זמן קצר לאחר מכן, להתחיל בחקירה גלויה שתיפתח במעצר חשודים בפרשה, בעקבות זאת, הנאשם, רעייתו ואברהם ישראל החליטו להעניק לדוד סימנטוב, שלא היה אדם נזקק, סך של כ 150,000 שקלים. זאת על מנת שסימנטוב יכיר להם תודה, ימנע מלשתף פעולה עם חוקרי המשטרה וימנע מלספר הידוע לו על מעשיו האמורים של אברהם ישראל בחזון ישעיה. ביום 29/3/2012 הועברו לבקשת אברהם ישראל כ 150,000 שקלים מחשבון רעיית הנאשם בארה"ב, לחשבונו של סימנטוב. כשבוע לאחר מכן, בתאריך 8/4/12 פתחה משטרת ישראל בחקירה גלויה במהלכה נעצרו אברהם ישראל ודוד סימנטוב. סימנטוב במהלך חקירותיו, סרב להשיב למרבית שאלות החוקרים.

הצעת ומתן השוחד לתנ"צ ברכה


במהלך השנים הכיר פינטו את תנ"צ אפרים ברכה, אדם מאמין ושומר מצוות, שהגיע למספר אירועים תורניים שערך פינטו. בשנים שלאחר מכן התהדקו הקשרים בין הרב לתנ"צ ברכה. במהלך התקופה, ובעקבות חקירות פליליות בהן היה מעורב פינטו כמתלונן בארה"ב והשפעתן של אלה על רעיית הנאשם, נוצר גם קשר טלפוני בין תנ"צ ברכה ובין רעיית הנאשם. רעיית הנאשם שיתפה את תנ"צ ברכה בחששותיה מהמעשים הפליליים הנ"ל, אשר לדבריה כוונו כנגדה וכנגד בעלה, ובעניינים אישיים נוספים. בחודש יולי 2011 הביע פינטו בפני תנ"צ ברכה את חששותיו כי האיומים מהפרשות האמורות בארה"ב, יתממשו בארץ. על כן נפתחה חקירת משטרה בגין חשדות אלה.

בחודש פברואר 2012, נודע לפינטו כי תנ"צ ברכה שוהה בחופשה מטעמים אישיים, עליה ידע רק חוג מצומצם ביותר של מקורבים. על אף זאת נודע הדבר לפינטו. בסמוך לכך, פינטו ורעייתו חששו כי יזומנו, במסגרת חקירת חזון ישעיה, לחקירה באזהרה. במקביל לכך גמלה בליבו של פינטו החלטה ליתן טובת הנאה לתנ"צ ברכה - שי אישי עבור קרוב משפחתו, באמצעותו ביקש פינטו לרתום את תנ"צ ברכה לסייע לו, בין היתר בכך שתנ"צ ברכה ישתף את הנאשם במידע על החקירה.

בתאריך 18/2/2012 הגיע פינטו לביקור בביתו של תנ"צ ברכה וביקש להעניק שי- תפילין, שציין שהיו בשימושו האישי. למרות הערך הרוחני שייחס תנ"צ ברכה לשי, בהיותו קצין משטרה, הוא התנה בפני הנאשם את קבלתו בכך שיישלם מחירו של התפילין.
פינטו הבין כי מבחינת תנ"צ ברכה, קבלת המתנה הינה שוחד והוא הבהיר גם לעוזרו של פינטו כי יהא מוכן לקבלת השי מהרב, בתנאי שתנ"צ ברכה ישלם עבור השי, בהתאם לעלותו של שי חדש. ואכן תנ"צ ברכה, את מלוא הסכום בהתאם, לידי עוזרו של הנאשם ואף קיבל על כך קבלה.

לאחר תחילת החקירה הגלויה בפרשת 'חזון ישעיה' ועל בסיס המידע שאסף, ולאור חששם הגובר של פינטו ורעייתו מהחקירה, גמלה בליבו של הרב לתת כסף לתנ"צ ברכה, על מנת לקבל מידע מתנ"צ ברכה על חקירת חזון ישעיה.
המעצר והחקירות של הרב
בתאריך 2/8/2012 נחקרו הרב ורעייתו באזהרה בחשד לביצוע עבירות פליליות בפרשת חזון ישעיה. שבועיים לאחר מכן בתאריך 19/8/2012 נפגשו הרב ותנ"צ ברכה בסוויטה בה שכן הרב במלון הילטון בתל אביב.
באותה פגישה החל הרב לשוחח עם תנ"צ ברכה ולתשאלו על חקירת חזון ישעיה. הרב התעניין באם יוגש כתב אישום כנגדו. תנ"צ ברכה, לא שיתף את הרב במידע שהיה ברשותו. פינטו הבין כי הוא לא מצליח בתמורה לשי כזה או אחר ועל אף קשריהם לשתף פעולה, אלא פועל בהתאם לחובותיו כקצין משטרה, החליט הרב להגדיל את גובה המתנה שביקש לתת לו על מנת להסיר התנגדותו של תנ"צ ברכה לקבלת טובות הנאה ממנו.

על פי כתב האישום הציע הרב פינטו לתנ"צ ברכה מתנה בסך של 200,000 דולר על מנת לקבל מידע חסוי מתנ"צ ברכה על חקירת 'חזון ישעיה', בה הנאשם נחקר כחשוד. בנוסף, על מנת שתנ"צ ברכה ימסור לפינטו מידע חסוי ויפעיל השפעתו במסגרת חקירות המשטרה ולגלות לו האם יש החלטה אם להעמידו לדין וחשודים נוספים בחקירת חזון ישעיה.

תנ"צ ברכה סירב לקבל הצעת השוחד הכספית הגבוהה והוא הדגיש בפני הרב כי קצין משטרה ואסור לו לקבל טובות הנאה. הנאשם חזר על רצונו וטען בפניו כי הוא אוהב את תנ"צ ברכה. תנ"צ ברכה סירב לקבל הכסף ופינטו אמר לו, שידאג להעבירו לאשתו של תנ"צ ברכה. תנ"צ ברכה סירב לקבלת הכספים גם בדרך זו. כשעזב את המלון סיפר תנ"צ ברכה לאישתו על הצעת השוחד.

בתאריך 27/8/2012, לאחר חזרתו מחופשה מיהר תנ"צ ברכה למפקדו על הצעת טובת ההנאה האמורה. בעקבות זאת החליט ראש אח"מ לפתוח בחקירה משטרתית נגד פינטו ורעייתו בפרשת השוחד. הוא הורה לתנ"צ ברכה להמשיך עם הרב בשיחות ולקהליט ולתעד את ההצעה של השוחד.

על פי הנאמר בכתב האישום, בתאריך 1/9/2012 נפגש פינטו פעם נוספת עם תנ"צ ברכה בסוויטה בה התארח הנאשם במלון הילטון. במהלך שיחתם, ובעקבות הצעתו של הרב לתת לתנ"צ ברכה, שכבר היה מצוייד בהקלטה, את השוחד האמור בסך של 200,000$, חזר פינטו, וניסה לקבל מידע חסוי מחקירת פרשת 'חזון ישעיה', וכן מידע חסוי בעניינים הקשורים לפעילות המשטרה ובנושאים שהועלו על ידו בפגישתם הקודמת. בנוסף, ניסה הרב לברר האם יוגש כתב אישום נגדו ונגד אברהם ישראל, ואת הערכתו של תנ"צ ברכה בנושא. בין היתר ניסה הנאשם לקבל מידע אודות הפעילות החקירתית שבוצעה לרבות הצבת עמדות האזנות סתר, וכן ניסה לקבל מידע אודות שיתוף הפעולה של רשויות החקירה בישראל עם רשויות החקירה בארה"ב. פינטו גם ניסה להטיל דופי בחקירת פרשת חזון ישעיה, וכן הציע לתנ"צ ברכה שלא ליתן אמון במפקדו – ניצב יואב סגלוביץ.

במהלך השיחה, שכאמור תועדה, אמר הרב לתנ"צ ברכה כי הוא ורעייתו מבקשים להיפגש עם אשתו של תנ"צ ברכה ביחידות ובלא נוכחות תנ"צ ברכה. בסיום השיחה, לחש הנאשם באזניו של תנ"צ ברכה את הסך של 200,000$.

לאחר הצעת השוחד האמורה, בהזדמנויות שונות, שוחחו הרב ורעייתו בטלפון עם תנ"צ ברכה. במהלך השיחות הם ניסו לקבל מתנ"צ ברכה מידע חסוי מהחקירה. בין היתר ביררו האם יזומנו להיחקר פעם נוספת, ומה הסיבות להצהרות חוקרי המשטרה במהלך דיוני בית המשפט, בתיק חזון ישעיה.

בתאריך 13/9/2012, לאחר תיאום מוקדם, הגיעה אשתו של תנ"צ ברכה למלון הילטון בתל אביב, שם פגשה את רעייתו של הרב. במהלך הפגישה היא אמרה לאשת תנ"צ ברכה כי הם חייבים לתנ"צ ברכה את חייהם, כי הוא מלווה אותם בתקופה קשה וכי הרב סומך רק עליו.

בסיום השיחה אמרה רעייתו של הרב פינטו שהיא רוצה לתת לה דבר מה עבורה ומסרה לה מעטפה ובה סך של 100,000 פרנק שוויצרי במזומן, ששווים כ 422,500 ₪ ואמרה לה כי הרב פינטו אמר לה שלאחר חג סוכות הוא רוצה להעניק לתנ"צ ברכה סכום כסף נוסף.

בתאריך 11/10/2012, לאחר חג הסוכות, חזרו הרב ורעייתו לארץ. בשלב זה נתקבלה החלטה לחקור הנאשם ורעייתו באזהרה בגין מעשיהם האמורים והם זומנו לחקירה באותו היום. מיד לאחר מכן התקשרו הנאשם ורעייתו לתנ"צ ברכה וניסו לברר עימו את הרקע לזימונם לחקירה. סמוך לאחר מכן הגיעו הרב ורעייתו ליאח"ה והחלו להיחקר בגין מעשיהם האמורים.

בעקבות החקירות וערב הודעת היועץ משפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד הרב פינטו, פנו עורכי דינו של פינטו לווינשטיין והודיעו לו כי ברשות הרב מידע חמור על קצין משטרה בכיר ביותר. הם ביקשו לעכב את ההודעה על כתב האישום בתמורה להעברת המידע הרגיש. כך קיבלה העלילה מפנה, הגם שזה לא מנע, כידוע, הגשת כתב האישום נגד הרב פינטו, אלא רק להקלה ולעסקת טיעון מקלה עם הרב.
פרקליטיו של פינטו מסרו למחלקה לחקירות שוטרים מידע שעורר חשד כי ניצב ארביב קיבל לכאורה מהרב ומחסידיו שורה של טובות הנאה. ארביב, שהכחיש את החשדות נגדו,פרש ביוזמתו מהמשטרה. למרות הפרישה של ארביב מהמשטרה, נמשכו המגעים בין פרקליטי פינטו לפרקליטות במשך חודשים ארוכים, שבסופם התגבשה העסקה מעוררת המחלוקת לפיה ישמש הרב כעד מדינה נגד ארביב. זאת במידה ויוגש כתב אישום נגד האחרון. לפני כמה חודשים מסר פינטו עדות נגד ארביב ועבר בדיקת פוליגר ונמצא דובר אמת בטענותיו כי שיחד את ניצב ארביב.