ashdod10 logo

דגל אדום בחוף הים: ברנד כהן המציל הושעה מעבודה

פרשת ברנרד כהן המציל מסתעפת. לאחר שביקורת פתע שערך מנהל אגף החופים, בחוף הדתי הוא "נתפס" ישן בסוכת ההצלה הוא הושעה על ידי מנכ"ל העירייה, אילן בן עדי לאחר שימוע ל-10 ימים מעבודה. כהן, המתמודד לתפקיד יו"ר ועד העובדים טוען כי הוא  נח על המיטה במסגרת שעת המנוחה המגיעה למצילים. בעקבות ההשעייה פנתה ההסתדרות למנכ"ל העירייה וטענה כי ההשעייה נעשתה שלא בסמכות ודרש להחזירו מייד לעבודה. ההתסדרות "פעלתם שלא כדין ויש להחזירו מייד לעבודה"
ענת ביגר | חמישי, 12 יוני 2014 12:04

ברנרד. נרדם או סתם מחפשים אותו?.

"נרדם בשמירה" או התנכלות על רקע הבחירות לתפקיד יו"ר ועד עובדי העירייה? לפני כשבוע, ערך סגן מנהל אגף החופים, אריה תורג'מן, ביקורת פתע, בסוכת המציל בחוף הדתי. להפתעתו, אף אחד משלושת המצילים בחוף לא עמד על משמרתו. אחד המצילים ברנרד כהן נתפס לדברי המנהל, כשהוא "ישן שנת ישרים". המציל השני ניצן תורג'מן, לטענת העירייה היה עם בנו ועסק בענייניו והמציל השלישי יוסי לישה התרחץ בים. ביום שלישי השבוע, נערך לכהן, שמתמודד בבחירות לתפקיד יו"ר ועד עובדי העירייה מטעם סיעת "יחד", שימוע על שאירע בחוף ועל זה שהתראיין ביום שני השבוע, בקשר לבחירות ל'רדיו דרום', לטענת העירייה ללא קבלת אישור להתראיין.

ilan ben adi

בן עדי. הטיח בכהן כי נרדם וסיכן חיי מתרחצים

לאחר השימוע הורה מנכ"ל העירייה להשעות את כהןל-10 ימים מעבודה, מה שגרר תגובה של ההתסדרות. גיל בר טל מנהל חטיבתעובדי הרשויות המקומיות בהסתדרותשיגר היום לאחר הודעת ההשעייה מכתב למנכ"ל העירייה וטען כי "אנו מתנגדים להשעייה והיא התקבלה שלא כחוק. ככל שיש לכם טענות עליכם לפנות לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות אשר לו נמסר שיקול הדעת באשר להשעיית עובדים או לפנות לבירור במסגרת ועדה פריטטית. הזריזות שבה זומן כהן לשימוע וההחלטה החפוזה נגועים בשיקול דעת זר וכן השימוש בביטוי 'סכון חיים' הציני כדי לתת למעשי העובד נופך דרמטי. פעלתם שלא כדיון ואתם מחוייבים להחזירו מייד לעבודה ולשלם את שכרו. יש בידינו לפעול בכל האמצעים העומדים לשרשותינו על פי דין, כדי למנוע פגיעה בזכויות העובדים". העתקים נמסרו לחיים שייב ולועד המצילים הארצי

כהן, אשר שימש מציל בחוף הקשתות הועבר לאחרונה לחוף הדתי. בחוף הדתי , בו אמורים להיות 5-6 מצילים נמצאים כיום רק 3 מצילים שעובדים קשה בהרכב חסר.בשימוע, שנערך במשך כשעתיים, נטען כנגד כהן כי ישן במיטה שבסוכת המצילים, כששני המצילים האחרים לא עבדו בשמירה על החוף ועל המתרחצים וסיכנו חייהם. המנכ"ל אילן בן עדי הטיח בכהן ביקורת נוקבת וטען כי הפקירו את המתרחצים וסיכנו את שלומם. כהן הסביר כי היה דגל שחור וכי רק מעט מתרחצים היו בחוף. כן הכחיש כי ישן וטען כי הוא רק נח במסגרת הזכות המותרת למצילים של שעת מנוחה במשמרת. כהן אמר בשימוע: "יש לי תחושה שמחפשים אותי פה ולא נותנים לי להתראיין ממניעים זרים".

 

כהן עצמו סירב להגיב למקרה והפנה לדובר העירייה. מקורביו ציינו כי "לא יעזור לוועד הנוכחי ולהנהלה שמתנכלת לו והוא יהיה יו"ר ועד העובדים הבא" כן אמרו כי כהן יהיה יו"ר ועד טוב, הגון ונקי כפיים שידאג לכל העובדים".  בסיום השימוע יומלץ ככל הנראה להשעות את ברנרד כהן מתפקידו. דובר העירייה אדי בן חמו הגיב "עיריית אשדוד כידוע לא מנהלת את ענייני העובדים בתקשורת. ככלל, עובדי העירייה יודעים מה מותר ומה אסור ומה המשמעויות לעבירות משמעות ו/או להתנהגות לא ראויה."
ברשת הפייסבוק לא מעט של תגובות סוערות היו בנושא ההשעייה הנה אחד מהם שנכתבה על ידי מציל לשעבר:

"אין שום איסור על פי הסכם קיבוצי לנוח שעה ביום עבודה של 12 שעות שלושת המצילים אשר הגיעו לבירור פעלו כשורה במסגרת ההסכם הקיבוצי ועל פי חוק שעות עבודה ומנוחה היו בתחום החוף המכרז שניים מהם בתחנת ההצלה עצמה והשלישי מתאמן  בתוך הים מול תחנת ההצלה כאשר המרפסת תמיד מאוישת וגם המציל שמתאמן במים מוכן לתת מענה במקרה חירום אני מדגיש ואומר שלא נעשה דבר בניגוד להסכם הקיבוצי שנמצע בחוקת העבודה עמוד 271 פסקה 116.34 הפסקת מנוחת צהריים:
״למצילים תהיה הפסקת צהריים ומנוחה של שעה אחת בתוך יום עבודתם הרגיל שעה זו תחשב כשעת עבודה בכל יום עבודה החל מ15 למאי בכל שנה ועד ל15 לאוקטובר של אותה שנה״....אז שיפטו בעצמכם אהה ניזכרתי ברנרד מתמודד להיות יושב ראש ועד עיריית אשדוד"