ashdod10 logo

נמשך הקרב המשפטי על הוועד

בית הדין האזורי לעבודה הפנה את יו"ר ועד עובדי עיריית אשדוד מאיר בן גוזי לרשות השיפוט, שתדון בדרישתו לעכב את פסק הבורר באשר לכהונתו כיו"ר הוועד. בינתיים ממשיך בן גוזי לכהן באופן מלא כיו"ר הוועד עד לתביעה העיקרית בחודש נובמבר
רבקה יניב | חמישי, 28 אוגוסט 2014 13:38

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה ביום חמישי האחרון את בקשתו של יו"ר ועד עובדי עיריית אשדוד, מאיר בן גוזי, באמצעות בא כוחו עו"ד זאב כפיר, להורות בצו זמני את עיכוב ביצוע פסק הבוררות שניתן על ידי רשות השיפוט בהסתדרות , כך שחברותו של בן גוזי וכהונתו כיו"ר ועד העובדים יימשכו, וזאת עד להכרעת ביה"ד בבקשה לביטול פסק הבוררות המדובר ובכפוף לה. השופט הפנה את בן גוזי לערכאת ערעור ברשות השיפוט, על מנת שיימצא שם את מהלכיו.
הבקשה נגד המשיבים: רשות השיפוט בהסתדרות וניצן תורג'מן, באמצעות באי כוחו עוה"ד ניצן הראל וגלי אזרייב, נידונה בפני השופט יוסף יוספי, נציגת ציבור העובדים פסה מרקוביץ, ונציג ציבור המעסיקים יאיר כפיר.
מדובר בדחייה טכנית, משום שבית הדין לעבודה קבע כי על המבקש למצות קודם כל את ההליכים הפנימיים של רשות השיפוט של ההסתדרות .בית הדין קבע כי יש למבקש אפשרות לנקוט ברשות השיפוט של ההסתדרות בהליך ערעור ביחס לפסק דינו של הבורר, ד"ר ישראל וינבוים, בקשר לסוגיית הקלון כמו גם לטענות האחרות לרבות טענת הסמכות העניינית אותה העלה המבקש. כזכור, סוגיית הקלון קשורה לכך שבמאי 2013 הרשיע ביהמ"ש המחוזי את בן גוזי במרמה והפרת אמונים, לאחר שסייע לארמונד מיארה שפעל בעיר וגזר עליו חצי שנת מאסר על תנאי וקנס של 50 אלף שקל.
במקביל להליך המתנהל ברשות השיפוט של ההסתדרות דן ביה"ד לעבודה מאז ה-19 במאי בתיק העיקרי. לאחר שלושה דיונים, שהתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני, נקבע דיון להוכחות שיתקיים ב-4 לנובמבר. אם וכאשר ביה"ד לעבודה יחליט שבן גוזי עבר עבירה שיש עימה קלון, הוא יצטרך לפרוש מתפקידו כיו"ר הוועד.