ashdod10 logo

נדחתה תביעה ייצוגית נגד אגן כימיקלים

שופטת בית המשפט המחוזי שרה דברת, דחתה תביעה ייצוגית נגד אגן כימיקלים. התביעה הוגשה ע"י תושבים מניר גלים ותושבת אשדוד בגין מפגעי ריח ורעש. השופטת דברת פסקה שהתביעה הוגשה לבית המשפט תוך הסתרת מידע על הליכים מקבילים, חוסר תום וניצול לרעה של הליכי בית משפט וחייבה את התובעים לשלם לאגן 35,000 שקלים הוצאות משפט
חן בוקר | חמישי, 26 דצמבר 2013 11:11

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד מפעל אגן כימיקלים. התביעה הייצוגית שהוגשו ע"י שני תושבי ניר גלים, איילה רונן יעקב קליין, וע"י תושבת אשדוד אולגה פלאום, באמצעות עו"ד רם גורדסקי בגין מפגעי ריח ורעש מאגן שנמצא באזור התעשייה הצפוני באשדוד, הסמוך לניר גלים.

המבקשים טוענים, כי מפעל המשיבה גורם למפגעי ריח ורעש רבים, אשר ממררים את חייהם של תושבי ניר גלים, בני דרום ואשדוד. פניותיהם הרבות של התושבים למפעל ולגורמי מנהל שונים לפתור בעיות אלה, לא הובילו לשינוי המצב. מנגד עתרה אגן, באמצעות עורכי הדין דוד זיילר, אפרי ברקוביץ, רות דגן ומיה האוספאטר כי דין התביעה להידחות על הסף. בין יתר טענות אגן כנגד התביעה הייצוגית, היא טוענת כי לאור זה שתושבי ניר גלים שחשו שהם סובלים ממטרדי רעש וריח הגישו תביעות, אשר הסתיימו בהסדר גישור, במאי 2012, אשר קיבל תוקף של פסק דין, בו קיבלה המשיבה את כל המלצות המומחה הבלתי תלוי לביצוע צעדים לצמצום פליטות הריח. במסגרת הסדר זה, נמחקו התביעה האזרחית והקובלנה הפלילית, והתובעים באותם הליכים התחייבו שלא ליטול חלק בהליך הייצוגי שכאן.

משכך, הרי שאין כל קבוצה הזקוקה להליך זה על מנת להגן על זכויותיה: רוב תושבי ניר גלים הצטרפו להליכים הקודמים, ושאר המשפחות כנראה אינן חשות מטרד כלשהו וממילא הן נהנות מפירות ההסדר. כן נטען כי צירופם של תושבי בני דרום, תושבי אשדוד והנוסעים על כביש 41 לתביעה הינו מלאכותי גרידא, שכן כל הראיות שצורפו נוגעות לתושבי ניר גלים ולא הוצגה כל ראיה, כי תושבי בני דרום ואשדוד והנוסעים על כביש 41 סובלים ממטרדים כלשהם. גם צירוף המבקשת 3, תושבת אשדוד, לבקשה הינו חסר בסיס כיוון שהיא מתגוררת במרחק של 6 ק"מ ממפעל המשיבה, במיקום שקרוב למפעלים רבים אחרים, ולא ברור על מה מתבססת טענתה כי היא חשה בריחו של מפעל המשיבה דווקא. כן נטען כי הבקשה הוגשה למרות שבמקביל הוגשו קובלנה פלילית פרטית ותביעה בסך 58 מיליון שקלים.

לטענת אגן, המבקשים הסתירו מידע מהותי אודות ההליכים הקודמים: המבקשים טענו כי ההליך האזרחי נמחק מחוסר מעש, ביודעם כי המדובר בטענה שאינה נכונה" תום ליבו של המבקש הוא תנאי לאישור הליך ייצוגי, ובמקרה זה עצם הגשת התביעה הייצוגית לאחר קיום ההליכים הקודמים נגועה בחוסר תום לב מובהק וניצול לרעה של כלי התובענה הייצוגית".

sara dovrat6שופטת בית המשפט המחוזי, שרה דברת

כאמור, השופטת דברת דחתה את התביעה הייצוגית "הגשת התובענה הייצוגית כאשר מתנהלת תובענה אזרחית רגילה בשם חלק ניכר מהקבוצה - אותה מבקשים התובעים לייצג ולשמש להם כפה - מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, אשר יש בה כדי להטיל צל כבד על תום ליבם של המבקשים. לכך מתווספת העובדה, כי המבקשים מסרו לבית המשפט מידע חלקי ומטעה לגבי ההליכים המקבילים" ציינה השופטת דברת בפסיקתה והטילה על העותרים לשלם לאגן הוצאות משפט בסך 35,000 שקלים.