ashdod10 logo

משרד הפנים לעיריית אשדוד: לפטר סגן אחד

משרד הפנים שיגר מכתב לעיריית אשדוד ובו דרישה לצמצם את מספר הסגנים לארבעה בלבד. עקב כך, עו"ד נעים שומר, חבר האופוזיציה דורש מראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, לפטר את אחד מחמשת סגניו, ולחסוך כסף לציבור. שומר מתבסס על סעיף 129 לפקודת העיריות, לפיו בעיריית אשדוד מותר למנות 4 סגני ראש עיר בלבד. על פי נתוני משרד הפנים ועל פי הודעת דובר העירייה, אדי בן חמו, נכון לחודש מאי עמד מספר התושבים באשדוד על 242,371. משרד הפנים: "הנושא נבחן במשרד הפנים ועל העירייה להתנהל בהתאם לסעיף 129"
רבקה יניב | חמישי, 11 ספטמבר 2014 19:34

משרד הפנים דורש מעיריית אשדוד לצמצם את מספר סגני ראש העיר לארבעה בלבד. על פי הנחיית משרד הפנים בעיר אשדוד יש למנות על פי החוק וחוזר מנכ"ל משרד הפנים ארבעה סגנים בלבד. העירייה שיגרה מכתב חוות דעת מטעם היועץ המשפטי של העירייה ובו היא מנסה לבטל את רוע הגזירה. יצוין כי מינוי סגני ראש עיר הוא אחד הדרכים לייצב קואליציה עירונית ויציבות שלטונית.
בעיריית אשדוד מכהנים 5 סגני ראש עיר, ארבעה מהם בשכר: עמרם כנפו (ש"ס), מרדכי ליברמן (אגודה), ולדימיר גרשוב (אשדוד ביתנו) ובוריס גיטרמן (קהילת אשדוד). לכל אחד משני הסגנים: ולדימיר גרשוב ובוריס גיטרמן יש סיעות של 2 חברי מועצה בלבד . ארבעת הסגנים נהנים בנוסף לשכר גם מרכב צמוד, לשכה, מזכירה, עוזרים, תקציב לאשל, לכיבודים ולמתנות ועוד. סגן ראש עיר נוסף הוא עו"ד גבי כנפו (אשדוד בתנופה) שאומנם אינו מקבל שכר, אך נהנה מהתנאים הנלווים, למעט רכב שכור, כמו סגני ראש העיר האחרים.
לדברי שומר העלות הממוצעת של כל אחד מ-4 הסגנים בשכר, מכספי ציבור, מגיעה לפחות לסכום של כ-600 אלף שקל לשנה. "במשך קדנציה של 5 שנים , מגיעה עלות של כל סגן, מכספי ציבור, לסכום של כ-3 מיליון שקל לפחות", כותב שומר ללסרי. לטענת שומר השיקול שעמד לנגד עיניו של לסרי במינוי 5 סגני ראש עיר "לא היה שיקול של טובת הציבור, אלא שיקול של מתן גמול פוליטי לרשימות החרדיות והסקטוריאליות. אבקשך להודיע לחברי מועצת העירייה מדוע לא תביא בהקדם למועצת העירייה הצעת החלטה לביטול מינוי של סגן אחד, במטרה לחסוך סכום של כ-3 מיליון שקל מכספי משלם המיסים", כותב שומר ללסרי.
יצוין כי לפני למעלה משנה יזמה ח"כ רינה פרנקל ("יש עתיד") הצעת חוק חדשה שמבקשת לשים סוף לבזבוז כספי ציבור על ריבוי הסגנים לראש העיר. החיסכון הכספי לשנה לעיריות הצפוי: בין 800 אלף שקל ל-1.6 מיליון שקל. הצעת החוק מבקשת להפחית את מספר סגני ראשי הערים בשכר, בהתאם למספר התושבים בעיר. הצעת החוק הועברה ללשכה המשפטית של הכנסת וקיבלה את תמיכתה של סיעת "יש עתיד". לפי הצעת החוק, ברשות מקומית שמספר תושביה עד 400,000 יופחת סגן ראש עיר אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה מעל 400 אלף, יופחתו שני סגני ראש עיר.

אין ספק שבעלי תפקידי סגני ראש העיר ברשויות המקומיות, הנהנים מהמצב הקיים, צפויים להפעיל לחצים פוליטיים כבדים כדי לסכל את ההצעה. כיום החוק מעגן מפתח לפיו מספר סגני ראש רשות מקומית בשכר נקבע על פי מספר התושבים ברשות. מספר הסגנים נע בין 2 בעירייה בה יש עד 100 אלף תושבים ועד 8 סגני ראש עיר כמו בירושלים

העסקת הסגנים מתלווה בהוצאות נוספות לעירייה, בנוסף לשכר: סגן ראש רשות רשאי להעסיק שני עוזרים, מזכירה וכן עוזר אישי ששכרו כ-30% משכר ראש רשות מקומית.