ashdod10 logo

משרד הפנים יבחן כוונת העירייה להעלות מיסים

בעקבות פנייתו של איש העסקים מאשדוד משה מזר למשרד הפנים בעניין הודעת העירייה להעלות המיסים לעסקים ב-10 אחוזים, הוא נענה על ידי משרד הפנים כי העניין ייבחן
רבקה יניב | חמישי, 04 ספטמבר 2014 15:13

משה מזר, מנכ"ל חברת "דשניר", שפנה לאחרונה למשרד הפנים בהתנגדות להחלטת עיריית אשדוד להעלאה חריגה בארנונה לעסקים לשנת 2015 , קיבל תשובה לפנייתו. גליה כהן, מנהלת תחום בקרה תקצוב ופיתוח במשרד הפנים כתבה לו: "בחינת הבקשות לשינוי צווי הארנונה של הרשויות המקומיות מתבצעות על ידי צוות משותף של משרדי הפנים והאוצר. הטיעונים העולים ממכתבך יובאו בחשבון בעת הדיון בבקשת המועצה".
כזכור, במהלך ימי הלחימה של מבצע "צוק איתן", כשאת האוויר באשדוד פילחו אזעקות וטילים, נדהם מזר, הבעלים של חברת "דשניר" לעבודות עפר, לקבל הודעה מאגף הגבייה בעיריית אשדוד שהארנונה על משרד העסק שלו תעלה ב-2015 בכ-10 אחוזים, שמסתכמים בתוספת של 7847 שקלים לארנונה של שנת 2014.
מזר הנזעם, שמאז שהחל המבצע החברה שלו הושבתה מעבודה, שיגר מכתב בהול לשר הפנים, גדעון סער וביקש ממנו לבטל לאלתר את החלטת העירייה. "בעצם ימים אלו כאשר כל ישראל נמצאת תחת גשם של טילים ואנו תושבי אשדוד מבלים את זמננו בחרדות ובריצה אל הממ"ד וממנו...בדיוק בעת הזאת כאשר אנו המעסיקים מתבוססים בתכסיסים איך לסגור את פערי התפוקה ותזרים הכסף למשכורות ואיך לעבור את המלחמה הזו, מצאה עיריית אשדוד את הזמן המתאים לשלוח אלינו, בעלי העסקים, הודעה על העלאה במיסי הארנונה בערך של מעל ל-10 אחוזים. מתוך ניסיון העבר בעסקים כמו שלנו אין ולא תהיה לנו דרך לתבוע את נזקינו מהמלחמה. גם במלחמות הטילים הקודמות ספגנו את ההפסדים ושמחנו יחד עם כל עם ישראל כאשר השקט היחסי חזר אל אזורנו. מכתב הארנונה מטעם העירייה הוא בבחינת הקש שכמעט שובר את גב הגמל...בתופעה הנ"ל מתגלה התהום הפעורה בין יופיו האמיתי של העם בישראל, מול אטימות נבחריו ואנשי הממסד והפקידים המנהלים אותו...", כתב מזר לשר סער.
בעירייה מיהרו לטעון באופן תמוה כי ההודעות לנישומים נשלחו "בהתאם לקבוע בחוק ולעירייה אין השפעה על המועד", כאילו ולא יכלו להמתין עד לסיום "צוק איתן" ואולי גם להחלטות הממשלה בדבר תוכניות הסיוע לישובי הדרום, שבעקבותיהן לא יהיה בכלל צורך להעלות את המיסים לעסקים שקורסים בעקבות המבצע.