ashdod10 logo

מעשה בתשעה חברי מועצה צדיקים

תקנות הבניה החדשות של משרד הפנים שמטיבות עם הציבור הרחב, אושרו פה אחד בישיבת מליאת בניין ערים בשבוע שעבר. אלא מה? רק 9 חברי מועצה מתוך 27 הגיעו לישיבה החשובה הזו למען הציבור. ראש העיר לשעבר צבי צילקר שהגיע וראה בקושי קוורום חוקי לקיום הישיבה, עזב במחאה את הישיבה וחזר אליה לאחר מכן. ואלו שמות חברי המועצה הצדיקים שהגיעו: עו"ד נעים שומר, צבי צילקר, לובה בורשטיין, ולדימיר גרשוב, אבי אמסלם, מרדכי ליברמן, אפרים ובר ושירלי אסולין
רבקה יניב | חמישי, 28 אוגוסט 2014 13:04

למרות שישיבת המליאה של הוועדה לבניין ערים (אותה מהווים בעצם כל חברי מועצת העירייה ר.י) עסקה ברווחת תושבי העיר ועסקה בהקלה בירוקרטית בחוקי הבנייה, כמו אישורים לפרגולה ושאר עניינים פעוטים יחסית שעשויים להקל על התושבים, הגיעו אליה רק שליש מ-27 חברי המועצה: עו"ד נעים שומר, צבי צילקר, לובה בורשטיין, ולדימיר גרשוב, אבי אמסלם, מרדכי ליברמן, אפרים ובר ושירלי אסולין. מדובר בקושי בקוורום חוקי לקיום הישיבה.

מאחר והמתינו לחברי מועצה נוספים שיגיעו והתבדו החלה הישיבה באיחור. צילקר ,שכעס על מיעוט המשתתפים ועל היעדרותם של היתר מהישיבה החשובה, עזב במחאה את אולם הישיבות כדי לגרום לביטולה של הישיבה מאחר וזו לא יכלה להתקיים בהשתתפות של 8 חברי מועצה. צילקר: "חברי הועדה אשר נכחו במקום הצדיקו אותי. כולנו נבחרי ציבור, ואני בתור חבר מועצה אשר אמון על התכנון רציתי להיות נאמן לתושבי העיר. לדעתי יש לכנס את כל חברי הקואליציה אשר נעדרו ולהעביר את חומרי הישיבה על מנת שילמדו אותו לישיבה הבאה". בסופו של דבר צילקר התעשת וחזר לאולם הישיבות והתקנות המדוברות אושרו פה אחד. לדברי עו"ד נעים שומר התקנות החדשות של משרד הפנים אושרו פה אחד משום שהתקנות כבר עברו במשרד הפנים את כל ההליך החוקי.

בישיבה, שהתקיימה בשבוע שעבר, אושרו פה אחד, התקנות החדשות של משרד הפנים לפיהן אין עוד צורך בהיתר בנייה להקמתם של מתקנים רבים בהם מחסן, גדר, שער, דוד שמש, מזגן ,סככה, גגון, פרגולה, אנטנה ומתקנים סולריים.

אין צורך בהיתר מיוחד. צילום: נועם אלטחן

התקנות בהן מדובר נולדו בשל הצורך לצמצם את העומס הביורוקרטי על מוסדות התכנון. בתקנות מפורטים לגבי כל מתקן או מבנה שפטורים מהיתרי בנייה. הפרטים בהם אמור לעמוד כל מתקן שכזה. בנוסף יש חובה על הבונה או המתקין אותם למסור על כך הודעה לרשות הרישוי. ככלל מדובר בפטור מהיתר בנייה לפריטים שבנייתם לא מהווה הפרעה למרחב הציבורי. מדובר במבנים או מתקנים שהם פשוטים מבחינה הנדסית ואין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד, או מפגע סביבתי .כמו כן השפעתם של הפריטים המדוברים מעטה על חזות הבניין ועל הסביבה והם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

על פי התקנות, הפטור מההיתר לא סותר את הדרישה שהעבודות עצמן ימשיכו להיות כפופות לחוק, לתקנות, לתוכניות בניין עיר ולתנאים המרחביים שנקבעו ואושרו ע"י מליאת ועדת בנין ערים.

בעקבות המצב הביטחוני החליט משרד הפנים, בימים אלה, גם על פטור למשך שנתיים מהיתר בנייה להצבת מיגוניות בין היתר על ידי הרשויות המקומיות. במקור היה אמור הצו להתייחס רק לאזור עוטף עזה, אולם בסופו של דבר הוחלט על הרחבת הצו המעניק את הפטור האמור לכל חלקי הארץ. הארכת הצו מעבר לשנתיים תיבחן בהמשך על ידי שר הפנים.
במשרד הפנים אומרים כי מיגון הישובים הוא בעל חשיבות ודחיפות לאומית. הצורך בהחזרת תחושת הביטחון של תושבי ישראל, לצורך קיום שגרת חיים באופן מיידי וביתר שאת עם תחילת שנת הלימודים, הוא צורך קיומי. בשל היות הנושא מציל חיים, מיגון בהליך של תוכניות והיתרים לא יענה על צורך דחוף זה בהצלת חיים ובהחזרת השגרה.

Zilker
חבר המועצה צבי צילקר: "חברי הועדה אשר נכחו במקום הצדיקו אותי. כולנו נבחרי ציבור, ואני בתור חבר מועצה אשר אמון על התכנון רציתי להיות נאמן לתושבי העיר"