ashdod10 logo

מנכ"ל הנמל ביטל את הקפאת התקציב לוועד המינהל

סכסוך עבודה בנמל אשדוד. במסגרת המאבק שמנהלת יו"ר ועד האקדמאים בנמל אשדוד נגד מנכ"ל נמל אשדוד, יצחק בלומנטל הודיע הוועד כי מחר יפגינו עובדות נמל אשדוד מול משרדו של המנכ"ל בלומנטל, זאת בשל החלטתו להקפיא לוועד המינהל את תקציב ההשתלמות ובו גם התקציב האישה לעובדות הנמל. כזכור המאבק ביניהם החל לאחר שיו"ר הוועד לוגסי החרימה את טקס הרמת כוסית לכבוד חג הפסח שיזמה הנהלת הנמל. בעקבות ההד התקשרותי הורה המנכ"ל לשחרר את התקציב תוך שהוא עוקץ את היו"ר לוגסי.
יוסי אסולין | שלישי, 29 אפריל 2014 19:30

 

 

לאחר האיום בהפגנה מוללשכתהמנכ"ל הורה המנכ"ל בלומנטל  להחזיר לוועד המינהל את התקציב. וכך הוא הסביר את ההחלטות שלו לאורך הימים האחרונים :"החלטתי להקפיא את התקציב, אשר ניתן לפנים משורת הדין, עבור אירוע יום העובדת. ההחלטה התקבלה עקב אי השתתפות העובדים באירוע הרמת הכוסית לחג הפסח ללקוחות הנמל, פעולה אשר לא היה לה בסיס ארגוני ושיקפה התנהלות מבזה של העובדים כלפי לקוחות החברה שמהם אנו מתפרנסים. בצד זה, אני שומע שמתנהל מסע ציני לניצול הוראתי זו כספין תקשורתי ופנים ארגוני שכביכול ההחלטה נועדה לפגוע בנשים, דבר שאיננו עולה על הדעת. אני רוצה לציין כי באירוע שהיה בנמל בו הואשם עובד בהטרדה מינית כלפי אישה עמדתי הייתה כי מקומו איננו אתנו בחברה ובניגוד לעמדתי ועמדת ההנהלה העובד נשאר בחברה. כך שומרים באמת על זכויות נשים ועל מעמדן בארגון והמבין יבין. למרות זאת, הנני קשוב לרחשי ליבן של עובדות הנמל אשר רבות מהן שוחחו איתי אישית וראו את עצמן כנפגעות מההחלטה להקפיא את התקציב. לאור זאת ועל-מנת לשמור על כבודן של עובדות הנמל מניצול ציני של ההחלטה, ופגיעה במעמדן, החלטתי לשחרר את התקציב שהוקפא, בצד מחאתי על שיתופך בהליך ציני של ניצול מעמד האישה לצורך מאבק ארגוני אשר בינו לבין זכויות נשים אין מאומה"