ashdod10 logo

מלבד החמאס אשדוד כעת גם נגד החומ"ס

עיריית אשדוד אירחה במרכז במונארט בעיר בשבוע שעבר 120 נציגים של עסקים ומפעלים האוחזים בהיתר רעלים  על מנת להבהיר להם את מדיניות העיר בכל הקשור לחומרים מסוכנים העומדים ברשות מפעליהם ועסקיהם.
מערכת אשדוד10 | שלישי, 01 ינואר 2013 12:18

"נושא החומרים המסוכנים הוא אחד הנושאים החשובים בהם עוסקים איגוד ערים ועיריית אשדוד" אומרים באיגוד ערים לאיכות הסביבה ובעירייה מוסיפים ומציינים כי "לאור הנחיית ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, ובמסגרת תוכנית אסטרטגית שעוסקת בסך הפרמטרים של איכות הסביבה, התבצע סקר סיכונים שנערך ופורסם באשדוד ובעקבותיו נקבעה מדיניות עירונית שאושרה ע"י מועצת העיר".

על מנת להציג מדיניות זו איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, בשיתוף עיריית אשדוד, קיימו כאמור בשבוע שעבר במרכז מונארט, יום עיון בנושא חומרים מסוכנים.

ביום העיון השתתפו כ-120 נציגים בעלי היתרי רעלים: מנהלי תפעול ואחראי רעלים בעסקים מחזיקי חומ"ס. תוכנית יום העיון כללה: הצגת סקר הסיכונים לחומרים מסוכנים באשדוד ע"י מר רועי צוקרמן- רכז חומרים מסוכנים איגוד ערים לאיכות סביבה. הצגת מדיניות מרחקי הפרדה של חומ"ס מרצפטורים ציבוריים ע"י גב' לילך פדלון (ממונה חומ"ס וטב"ק, המשרד להגנת הסביבה – מחוז דרום).

הצגת סמכויות העירייה בקביעת מדיניות רישוי בנושא חומ"ס ע"י עו"ד אייל אילוז. הרצאה בנושא דרישות פיקוד העורף למעסיקים מחזיקי חומ"ס ע"י סרן ענבר אליאס מפיקוד העורף. הרצאה בנושא דרישות כיבוי אש בעסקים מחזיקי חומ"ס מפי רשף משנה עמוס בלאיש, מפקד תחנת אשדוד. כן ניתנו הרצאות נוספות ע"י בני מרקס ממפעל אגן וע"י מר מאיר עמר מנמל אשדוד בנושאים העוסקים בהתמודדות של העסקים עם חומ"ס.

ד"ר ענת רוזן, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, ברכה את המשתתפים והודתה לכל אלה שנטלו חלק ביום העיון. "איגוד ערים מייחס חשיבות גבוהה לטיפול בחומרים מסוכנים בתחום האיגוד, הן בשגרה והן בעת מצב מיוחד בעורף, ומקיים פורום חומ"ס קבוע שכולל את כל הגופים האחראים על הנושא".רוזן הוסיפה כי "האיגוד מיישם את מדיניות המשרד להגנת הסביבה, מדיניות האיגוד והמדיניות העירונית" והדגישה כי "עקב ההיענות הגבוהה ובהתאם למשוב המשתתפים יקוימו ימי עיון נוספים".

יעקב פלאצ'י, מנהל האגף לרישוי עסקים ואיכות הסביבה, ענה לשאלות המשתתפים בנוגע ליישום המעשי של מדיניות העירייה והבהיר כי המטרה הינה לצמצם את הסיכונים הפוטנציאליים לאוכלוסיה הנובעים מהחומרים המסוכנים, באמצעות שיתוף פעולה עם בעלי המפעלים. "עם זאת" אומר פלאצ'י, "מאז פרסום המדיניות מנעה העירייה כניסת מספר עסקים עתירי חומ"ס לאזורים הסמוכים לשטח המיושב והביאה לסגירתו של עסק נוסף", ומוסיף כי "לימי עיון אלה חשיבות רבה ביצירת שפה משותפת בין גורמי הרגולציה לבין בעלי העסקים, דבר שמגביר את השקיפות, האמון ושיתוף הפעולה".

מארגני הכנס מבטיחים כי ימי עיון נוספים ירחיבו את מאגרי הידע תוך שיינתן דגש על נושאים אותם ביקשו המשתתפים לשלב בעתיד.