ashdod10 logo

מיצג החילות בבקו"ם

תוכניות ההכנה לקראת גיוס כוללות ביקור בבקו"ם ומפגש עם חילות צה"ל. לתלמידי מקיף ו' אשר ביקרו במיצג חילות, יהיה קל יותר היום להחליט מה המסלול הצבאי המועדף ביניהם ומה ירצו לעשות בשירותם הצבאי
חן בוקר | ראשון, 24 נובמבר 2013 13:43

שבע כיתות י"ב במקיף ו' אשדוד, שבו בסיס קליטה ומיון בתל השומר, שם עברו הדרכה במיצג חילות. היה זה במסגרת ההכנה לגיוס במהלכו סיירו התלמידים בין ביתני החילות השונים, הקשיבו להדרכות וצפו בסרטונים אשר הדגימו את מאפייני החיל ודרכי פעולתו.

תלמידי בית הספר שהשתתפו בסיור ההכנה לצה"ל שהתקיים בבקו"ם, גילו עניין רב בחילות הצבא, הפגינו התלהבות לא מבוטלת נוכח המפגש עם הצבא ובעיקר שאלו הרבה שאלות וביקשו לקבל כל מידע אפשרי אשר יקל עליהם הן על ההחלטה היכן ובאיזה חייל לשרת והן את תהליך החיול והמפגש עם הצבא כאשר יגיע היום והם יעלו על מדים.

בבקו"ם היו בהחלט ערוכים לקלוט את התלמידים. מדריכי הבקו"ם גילו הרבה מאוד אמפטיה לחבריהם הצעירים, והרי לפני זמן לא ארוך במיוחד גם הם היו בצד הזה של המתרס. הם ענו באריכות ובהרבה מאוד סבלנות לכל השאלות שהופנו אליהם וגם העניקו "טיפים" מניסיונם האישי.

אור קרויטורו, תלמיד י"ב שהשתתף בסיור, אמר: "למעשה, זה המיצג השלישי בו אני מבקר השנה. הפעם קיבלתי מידע על יחידת יהל"ם - יחידת העילית של הנדסה קרבית, שמעניינת אותי במיוחד". חברו גיא אילוז לעומתו, התפעם מהמידע אודות פעילות משמר הגבול, "במיוחד - בתחום מיגור הפשיעה" קבע.

רכזת השכבה גב' פנינה מזרחי, הביעה שביעות רצון מהסיור במיצג ומההדרכה המקצועית לה זכו התלמידים. "ההדרכה במיצג הייתה מקיפה ומאד מספקת. אני מקווה שהשתקפות פעילות מגוון החילות, תסייע לתלמידינו לקבל תמונה כוללת ומדויקת יותר של החיל אליו הם חפצים, או מיועדים להתגייס" אמרה.