ashdod10 logo

מחיר הטרדה מינית בנמל אשדוד: קנס של 25,000 שקלים

עובד לוגיסטיקה של הנמל, הטריד סוכנת מכירות מטעם חברה גדולה. העובד ניסה לנשק ולגעת בה ואף השמיע איום מרומז. מנהלי החברה פנו להנהלת הנמל. בעקבות זאת קנסה הנהלת הנמל את העובד בסך 25,000 שקלים והזהירה אותו
חן בוקר | רביעי, 25 דצמבר 2013 12:51

עובד לוגיסטיקה של הנמל, הטריד סוכנת מכירות מטעם חברה גדולה שעובדת עם הנמל, מדובר בעובד, שמתוקף תפקידו נפגש עם ספקים ואנשי מכירות, דבר המקנה לו עמדת כוח . מעדותה של אותה סוכנת מכירות עולה כי כשהגיעה אליו הוא סגר את דלת המשרד ואז החל לגעת בה ולנשק אותה. סוכנת המכירות, לא הסכימה והתנערה ממנו, ולדבריה הדבר הוביל לכך שהעובד הביע מורת רוח ואף רמז שההתנגדות שלה עלולה לפגוע בהתקשרות של הנמל עם החברה אותה היא מייצגת. 

הסוכנת בחרה לא להתלונן במשטרה, אבל שיתפה את מנהליה. מנהלי החברה החלו בהליך בירור מול הנהלת הנמל. במהלך ההליך, וככל הנראה עלפי מסכת מסוימת של ראיות במקרה, העובד הודה במעשה. בתגובה קנסה אותו הנהלת הנמל בקנס גבוה בסך 25,000 שקלים מבלי להשעותו ,אך הזהירה אותו שבמידה ובעתיד יבצע מקרה דומה הוא יפוטר לאלתר. בעקבות המקרה ממשיכה אותה חברה לעבוד מול הנמל עם אותו עובד אך עם סוכנת מכירות אחרת. וכי אותה עובדת שהתלוננה לא נפגעה כלכלית ושהיא מרוצה מהתנהלות הצדדים בנושא. כתב עיתון גלובס שי ניב חשף את הפרשה.

הנהלת הנמל מסרה בתגובה בתקשורת" חברת נמל אשדוד רואה את האירוע בחומרה רבה וטיפלה בו באופן מיידי ומקצועי. מבלי להידרש לעובדות מטעמי צנעת הפרט, חשוב להדגיש שחברת הנמל הטילה על העובד סנקציה חמורה בהתבסס על הראיות. כמו כן העובד קיבל אזהרה חמורה שבמקרה של הישנות מקרה דומה בעתיד, תופסק עבודתו לאלתר. מנכ"ל החברה שיבח במכתב את טיפולה המהיר והיסודי של חברת הנמל בנושא. בנוסף, חברת הנמל הפיצה מכתב לבתי כל העובדים, במסגרתו ריענון הנמלים בנושא רגיש זה".

צילום נמל אשדוד: יח"צ