ashdod10 logo

למידה משמעותית בשקד

למידה חוץ כיתתית אינה דבר חדש. היא מוסיפה לתהליך הלמידה גם חווייה אישית מעשירה ומהנה. בבית ספר שקד שומרים את הטכניקה הזאת לסופו של תהליך המתחיל בבית הספר, בכיתות, וסופו בשטח – ברחבי העיר
חן בוקר | שני, 25 נובמבר 2013 15:01

במסגרת הלמידה המשמעותית המתקיימת בביה"ס שקד, באמצעות הלמידה החוץ כיתתית, יצאו תלמידי שכבה ה' ליום פעילות בנושא – שייכות. היה זה המשכו של תהליך למידה מקדים, במהלכו נערכו בכיתה שיעורים בנושא שייכות האדם לעמו ומולדתו.

בשיתוף מדרשת צוריאל נבנה יום מיוחד ללמידה חוץ כיתתית, שבו יצאו התלמידים לבתי כנסת ברחבי העיר. התלמידים קיבלו משימות שבהן נתבקשו לתצפת, לחקור ולהגיע לכלל הכללה בנוגע לתכנים הנלמדים. לאחר מכן חוו התלמידים פעילות מרגשת ועוצמתית שבה בנות מדרשת צוריאל הפעילו ולקחו בה חלק.

מחנכת הכיתה: "תהליך ההוראה בכיתה קיבל תפנית ומשמעות רבה כאשר התלמידים ראו ונחשפו לתכנים בסביבה הטבעית שלהם, והמושגים קיבלו משנה תוקף כאשר התלמידים יכלו לחוש בידיהם את ערכי העם והמולדת".

ללימוד החווייתי יש השפעה מכרעת על נפשו של הלומד והיא נשמרת חזק בתודעת הלומד. על כך אין עוררין ולפיכך יש יתרון בולט ביכול הפדגוגית של לימוד חוץ כיתתי, כאשר התלמידים וצוות המחנכים יוצאים אל השטח ובוחנים מקרוב את הנלמד בכיתה.

חוויית בית הכנסת על כל הסמלים והרגשות שמקום זה יכול לעורר בלב התלמידים, יכולה להיות חווייה מסעירה כאשר היא מנוהלת בצורה מקצועית ע"י מורים ומדריכים מקצועיים. מדרשת צוריאל הפועלת בחינוך הממלכתי, מצליחה להנחיל לתלמידים ערכים של זהות ושייכות בצורה מהנה ומאתגרת, ובתי הספר נהנים משיתופי פעולה מצויינים עם המדרשה והנהלתה, המהווים מסגרת מפרה ומרתקת לצוות החינוכי ולתלמידי בית הספר.

ומה אומרים התלמידים? "הלמידה היתה מעניינת ואמיתית כי ראינו במציאות את מה שהמורה דיברה בכיתה" סיכמו בקצרה את כל התורה כולה!