ashdod10 logo

לא יאומן: אפשר לשוט בנחל לכיש

היסטוריה סביבתית. משרד הבריאות מאשר שייט בנחל לכיש. הנחל שרק באחרונה היה מזוהם ייתכן ויהפוך לאטרקציה תיירותית. כך מדווחים מעיריית אשדוד.  עיריית אשדוד, השקיעה ומשקיעה כסף ומשאבים רבים בשיקום נחל לכיש לאחר שנים של הזנחה, בשיתוף פעולה עם ארגוני הירוקים וכעת ההשקעה נושאת גם בשורות חיוביות ,ניתן לחזור ולשייט בנחל לכיש 
ישראל אוחיון | חמישי, 12 יוני 2014 11:52

נחל לכיש. בקרוב גם דיג? צילום :יח"צ עיריית אשדוד

ראש העיר,ד"ר יחיאל לסרי,התייחס לנושא בפתח ישיבת מועצה :" אתמול הגיע אישור משרד הבריאות המתיר שייט בנחל לכיש זה שדרוג משמעותי לפעילות הפנאי באשדוד לצד קפיצת מדרגה בטיפול בנושא איכות מי הנחל, אני מבקש להודות לכל מי שתרם להסדרת הנושא."

בראשית ימיה של אשדוד ולאחר שאפיק הנחל במורד, בין העיר לנמל, הוסט דרומה כדי לאפשר את עבודות הקמת הנמל, היה ואדי סוכריר או בשמו העברי נחל לכיש, מקום בילוי, שייט,דייג ורחצה לתושבים שאכלסו את שכונותיה הראשונות של העיר.עיריית אשדוד קיבלה על עצמה להיות עיר מקיימת, עיר המחויבת לעקרונות של שמירה על איכות הסביבה ובריאות התושבים.

עם השנים ובמשך עשרות שנים, הייתה הזרמה בלתי מבוקרת של שפכים תעשייתיים לאפיק הנחל,באמצעות נקזים שנבנו כחוק ובהזרמות ל"נקזים" פארטיזניים וגורמי נזקים .

מאז כניסתו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי הושקעו משאבים ותקציבים רבים, וכן הוקם פורום פעולה ביחד עם הארגונים הירוקים במטרה לשקם את הנחל . התלונות של ארגוני הסביבה הצטמצמו עד בכלל והם הפכו להיות שותפים לשיקום הנחל, בהתחלה כולם התקשו להאמין שהיחס והגישה לנחל תשתנה אך ככל שחלף הזמן הפכה אשדוד לדוגמא לרשות שמחליטה להפוך לראשות ירוקה ומטפלת באחד הנושאים אשר היוו דוגמא שלילית בקנה מידה ארצית .

לאורך השנים גם המדדים של הנחל השתנו , באופן קבוע הם שומרים על ערכים נמוכים מאוד לאורך רוב ימות השנה ולעיתים הם נמוכים גם מנחל הירקון שקיבלו את ההיתר לשייט .

במסגרת זו נעשו בין היתר פעולות רבות וממשוכות לאיתור גורמי זיהום משטחי העיר אשדוד,הוקמה יחידה סביבתית שתפקידה מידי יום לסייר ולאתר מפעלים מזהמים ולאכיפה כאשר לא נענו להתראות שקיבלו. פעולה זו נעשית על ידי העירייה, איגוד הערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים והפורום לאיכות הסביבה באשדוד .

במסגרת זו מועסקים היום 2 פקחים מיוחדים לטובת נחל לכיש, שפרי עמלם ניכר בשטח, בנתונים המשתפרים והולכים של איכויות המים בחלק הרטוב של הנחל.

כמו כן העירייה ותאגיד המים והביוב נוקטים בצעדים נמרצים להחלפת צנרות ביוב שנמצאו לא תקינות, לקיצור לוחות הזמנים לתקלות הגורמות לזרימת ביוב שלא דרך הצנרת המיועדת לכך ועלולים להגיע דרך מערכת הניקוז לנחל.

בנוסף,נבנו חסמי קיץ בנקז מטאפיק שהוכיח את עצמן בתקלות שאירעו וכן ומנעו את המשך זרימת השפכים לנחל ובכך מנעו נזק גדול