ashdod10 logo

כשר לכאורה אבל מסריח

  בערב פסח קיבלו תושבי אשדוד לבתיהם חוברת מהודרת בת 52 עמודים שמודפסת על נייר משובח, בהוצאת עיריית אשדוד,שהכותרת שמתנוססת על כריכתה היא "אשדוד העיר הישראלית".כותרת המשנה על הכריכה היא "דוח לתושב 2013".על פי הוראות משרד הפנים זה "מעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות".
רבקה יניב | רביעי, 27 מרס 2013 11:42

בערב פסח קיבלו לבתיהם כ-60 אלף בתי האב באשדוד חוברת מהודרת בהוצאת עיריית אשדוד המוגדרת כ"דוח לתושב לשנת 2013".בעמוד הפנימי של הכריכה ישנה פנייה לתושבים שמסבירה כי החוברת הנה "נדבך נוסף בשינוי המערכתי שביצעה עיריית אשדוד בשנים האחרונות בכל הנושאים הקשורים לאמנת השירות,קשר עם האזרח ושיתוף הציבור-או אם תרצו 'התושב במרכז' ".בהמשך יש הסבר על הדברים שהתושבים יוכלו ללמוד מהחוברת על הנעשה בעיר בתחומי החיים המוניציפליים.חותמת את ההסבר הכותרת "זו אשדוד שאנו אוהבים.יש סיבה להיות גאים".בתחתית העמוד מופיעה כותרת נוספת שמזכירה את זכייתה של אשדוד בפרס החינוך הארצי והסבר על התהליך והעקרונות שהובילו לזכייה.

העמודים הבאים בחוברת משופעים בתמונות ומפרטים לגבי פרוייקטים שונים בחיי העיר שהעירייה הובילה ומובילה.בפרק "מחשבים ניידים וכיתות חכמות" מופיעה תמונתו של ראש העיר יחיאל לסרי חוצה מעבר חציה תוך שהוא אוחז מימינו ומשמאלו בידיהם של שני תלמידים.על העמוד האחורי של כריכת החוברת ישנה פנייה לתושבים שמזמינה אותם לחוות את דעתם על תוכניות הפיתוח בעיר ולהציע הצעות לקידום העיר.

doh2

ראש העירייה יחיאל לסרי בעלון שהופץ לרגל פסח

חוזר מנכ"ל משרד הפנים שמתייחס לבחירות ברשויות המקומיות,שתתקיימנה ב-26 לנובמבר,אוסר על שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי בחירות "יש להיזהר במיוחד בנושא זה במהלך השנה שקודמת למועד הבחירות,וככל שמועד
הבחירות מתקרב יש להימנע מכל פרסום או מעשה אחר,המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות".החוזר אוסר אפילו שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכים פוליטיים שאינם בגדר תעמולה "שימוש מעין זה עלול להוות עבירה פלילית של הפרת אמונים והוא לכאורה הוצאה בלתי חוקית לעניין נוהל חיוב אישי".