ashdod10 logo

כנס מנהיגות בנושא "זכויות ההומואים והלסביות להינשא ולהביא ילדים"

בכנס מנהיגות מרשים שנערך בבית הספר האזורי "אשל הנשיא", השתתפו תלמידים רבים מאזור הדרום וביניהם תלמידי מקיף ד', נציגים ממועצת תלמידים ומההנהגה הבית הספרית של פרויקט "עתיד" "ובעד", יחד עם המורה אהובה עמרם, מורה לתנ"ך ורכזת תוכנית בארי של מכון הרטמן
חן בוקר | רביעי, 26 פברואר 2014 00:00

ביום העיון למדו התלמידים בחברותא בקבוצות וערכו דיון עמוק בנושא: "זכויות ההומואים והלסביות להינשא, ולגדל ילדים." התלמידים התמודדו עם שאלות רבות, חשובות ושנויות במחלוקת בנושא זה שהפך אקטואלי היום יותר מתמיד, כמו: "האם זוהי סטייה מינית או דרך חיים חלופית? האם לאפשר לזוגות חד מיניים להינשא ולגדל ילדים? ועוד.

לאחר מכן התכנסו התלמידים ברחבת בית הספר להייד פארק סוער ומרתק בו גם המורים והתלמידים השמיעו מגוון רב של דעות בעד ונגד ודרכים לחולל שיפור ושינוי.

אהובה עמרם מסכמת: "ליום העיון הגיעו התלמידים לאחר הכנה ולימוד מעמיק ונרחב שערכתי להם ותגובותיהם הנסערות ממחישות את החשיבות והצורך בדיון פומבי ואמיתי בשאלות ובנושאים בוערים להם במערכת החינוך ובקרב הציבור הרחב. היחס לאחר, לחריג ולשונה בכלל ולזכויות הקהילה הלהט"בית בפרט חשובים מאד בחברה ערכית ומתוקנת הנמדדת על פי ערכים כמו: סובלנות, פלורליזם,שוויון וכבוד לכל אדם שנאמר" חביב אדם שנברא בצלם".