ashdod10 logo

עיריית אשדוד הרסה מקווה מאולתר שהוקם באחת השכונות בעיר

עיריית אשדוד במסגרת מאבקה בחריגות הבניה בעיר הרסה מקווה מאולתר
בר רבינוביץ | ראשון, 26 אפריל 2015 13:44

המקווה הפיראטי

אגף רישוי ופיקוח על הבניה במינהל ההנדסה והמחלקה המשפטית של עיריית אשדוד רושמים עוד הצלחה במאבק כנגד חריגות הבניה.

השבוע מדובר במקווה טהרה מאולתר שנבנה באחת השכונות בעיר, בסמוך לבניין מגורים ובניגוד לחו

הבניה הבלתי חוקית אותרה בחודש נובמבר 2011, ומאחר והבניה לא הופסקה לאחר מתן צו הפסקה מנהלי, נחתם ונמסר צו הריסה מנהלי.

כעת, המקווה נהרס באופן עצמאי, לאחר הוצאת צו הריסה מנהלי