ashdod10 logo

חברת נמל אשדוד תצטייד במערכות פריקה "ירוקות" בשווי של כ-100 מיליון ש"ח

יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד, רו"ח גדעון סיטרמן, התייחס לתוכנית המקיפה הכוללת השקעות ותמריצים כלכליים להפחתת זיהום האוויר בנמל אשדוד, ואמר:"מדובר במהפכה של ממש בפריקה וטעינה של צוברים בנמל אשדוד. סוף עידן החופן והמשפך ומכאן, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שמונעות לחלוטין זיהום אוויר וזיהום ים".
חן בוקר | שלישי, 08 אוקטובר 2013 09:32

מימין לשמאל – רו"ח גדעון סיטרמן-יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד, ד"ר דוד ברן, יערן ראשי בקק"ל, ופרופ' בני חפץ נציג מהפקולטה לחקלאות

"נמל אשדוד מהווה חוליה מרכזית בשרשרת הלוגיסטית וככזה יש לו יכולת ושאיפה להשפיע על עולם הקיימות ועל ממשקי התחבורה – משאיות ואוניות – ועל המפעלים והתעשייה בישראל בכלל."

namal ashdod

נמל אשדוד, ארכיון

בנוסף, התייחס סיטרמן לתוכנית חברת נמל אשדוד להפחתת זיהום אוויר, ואמר: "חברת נמל אשדוד מפעילה תוכנית למדידת "טביעת רגל פחמנית" (carbon footprint) מפעילותה בפריקה וטעינה של מכולות ולצידה תוכנית להפחתה בטביעת הרגל הפחמנית לאורך מספר שנים. תוכנית זו מגובה במעבר לצריכת חשמל המיוצר 100% מגז טבעי, ותוכנית הנותנת עדיפות לרכש ציוד "ירוק" . תוכנית נוספת שהחלה לפעול אשתקד היא התוכנית ייחודית למתן תמריצים כלכליים לאוניות הפוקדות את הנמל ומצוידות במערכות להפחתת זיהום אוויר, התמריץ ניתן בהתאם למידת הזיהום שיוצרת האוניה ולגודלה".