ashdod10 logo

חברים במועצת סניף הליכוד דורשים לפסול את בחירתו של שרלי אלפסי

חברים במועצת סניף הליכוד דורשים מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את ההצבעה בסניף הליכוד שהתקיימה ביום 21.5. עו"ד שי גלילי מהרצליה בעתירה לוועדת הבחירות ציין, כי במהלך שעות הבחירות קיבלו חלק מחברי מועצת סניף מעטפות מסומנות ע"י פעילי מחנה לסרי ואלפסי, וזאת על מנת לבדוק אם הבוחר שם הפתק שסומן מראש בצבע. על פי גירסת גבאי, פעילים ממחנה לסרי ואלפסי סימנו את פתקי הצבעה לחלק מהמצביעים שהם עובדים בעיריה, שחששו להצביע עבור המחנה השני בראשותו של מאיר גבאי. בתמונה: שרלי אלפסי
מערכת האתר | שני, 10 יוני 2013 07:36

חלק מהמצביעים בעיקר עובדים בעירייה קיבלו על פי הערעור, מפעילי מחנה לסרי ואלפסי פתק מסומן. המצביע בהגיעו לוועדת הקלפי מקבל מהם פתק הצבעה דומה, את פתק ההצבעה המסומן שם במעטפה בתיבת ההצבעה ואילו את הפתק שמקבל מוועדת הקלפי מחזיר אחרי שיוצא ממקום ההצבעה לידיהם של הפעילים.

בערעור דורש גבאי את הסעדים הבאים: עיכוב כל הכרזה על תוצאות ההצבעה, עיון בכל פתקי ההצבעה המקוריים כדי לבדוק סימני זיהוי נוספים מעבר לצבע הוורוד/אדום סגול, לפסול את ההצבעה האמורה, ולהכריז על מאיר גבאי ליושב ראש הנהלת סניף הליכוד.

תגובת לאון בן לולו: "ראינו פתקים מסומנים"

לאון בן לולו אמר בתגובה כי "הייתי נוכח בספירה, כמוני היו גם חברים נוספים משני הצדדים, וכולנו ראינו שהיו שם פתקים שסומנו בצבע ורוד, מה שמראה שבחירות דמוקרטיות חשאיות לא היו שם. היה אכן מישהו שאישר שנתנו פתקים לאנשים מסומנים, ואני מצר על כך. גם כיו"ר הנהלת סניף הליכוד אני מיצר על כך שבחירות האמורות להיות חשאיות מתבצעות באופן כזה, שלא מאפשרים לבוחר לבחור כפי שבאמת היה רוצה לבחור".

שרלי אלפסי: "שגבאי יפסיק לקטר"

שרלי אלפסי אמר בתגובה כי "זכותו של מר מאיר גבאי לעשות כל הליך שנראה לו לנכון, ובמקביל שיפסיק לקטר ויתחיל לעבוד למען התנועה. שלא ישכח שאני הכנסתי אותו גם לסניף וגם למרכז".