ashdod10 logo

התבלבלה בדוושות ונכנסה עם רכבה דרך החומה

נהגת רכב פרטי שהתבלבלה בין דוושת הגז לבין דוושת הבלמים ברכבה הקטן איבדה שליטה על רכבה ונכנסה היישר אל תוך החומה בחנייה שבבניין המגורים בו היא מתגוררת ברובע י"א. במזל גדול הנהגת חולצה ללא פגע. אך מה עם הרכב והחומה? תמונה אחת שווה אלף מילים.
מערכת אשדוד10 | שני, 29 יולי 2013 19:41