ashdod10 logo

השבת הסדר והשקט לציבור

סדר פעולות שיטתי, הנהוג במערכות ניהוליות שונות, אומץ ע"י מינהלת רובע ב' וכבר מניב תוצאות. לרוב מדובר בתלונת תושבים על מפגעים ו/או מטרדי סביבה והמשכם בפעולות שנוקטת מינהלת הרובע על מנת להסיר את המפגעים לשביעות רצון התושבים. השבוע זה קרה בסמוך למרכז קהילתי ברובע אשר הפך ל"זולה" לפעילות אסורה
חן בוקר | שני, 25 נובמבר 2013 14:50

יישומה של טכניקת סדר הפעולות המקובלת בשיטת הניהול הסיסטמתי, מופעלת לאחרונה במינהלת רובע ב', ובעזרתה הם מצליחים לטפל במפגעים ובמטרדי סביבה. השיטה מבוצעת בהצלחה רבה באגף הביטחון העירוני, כאשר כל ראש מכלול חירום יודע אלו פעולות עליו לבצע באופן רציף על מנת להתמודד עם אירוע חירום. עתה אפשר להיעזר בשיטה גם בהתמודדות היומיומית של המערכת העירונית עם מטרדים ומפגעי סביבה.

טכניקת סדר הפעולות ידועה מזה זמן רב ומיושמת בהרבה מאוד מערכות ניהול. במינהל התפעול חושבים שיש לה מקום גם בקשר עם האזרח. הראיה: ברובע ב', בעקבות סדר פעולות, הצליחו להחזיר פינות חבויות אל המרחב הציבורי. תחילת המקרה שלפנינו במודעות של התושבים לסביבתם. המשכו בתלונות למוקד העירוני, כניסת מינהלת הרובע לפעולה, בדיקת הטענות בשטח ובחירת העיתוי הנכון לפעולה, הזמנת בעלי המקצוע לביצוע המשימה, תיאום ובקרה ולבסוף התוצאה – מקום נקי והסרת המפגע.

במינהלת רובע ב', לאור פניות ממוקדות של תושבי השכונה, החליטו להחזיר את המרחב הציבורי לתושב ולבער מטרדים סביבתיים ו"זולות" החשודות בפעילות אסורה. "בעקבות עדות תושבים להתרחשויות סביבתיות חשודות ובהן פעילות סמים ואלכוהול, החלטנו לרכז מאמץ משותף על מנת להשיב את המרחב לציבור" אומר מר אריה תורג'מן – ראש מינהלת רובע ב' ומוסיף כי "פעולת המינהלת התבצעה בכמה נקודות ברובע, מהן הגיעו תלונות של התושבים".

תורג'מן משבח את התושבים על מעורבותם הפעילה בנושא ועל לקיחת האחריות על חייהם. "התושבים מבינים היטב שלהם ולעירייה יש מטרה משוטפת – לשמור על חיי סביבה נאותים ועל מרחב ציבורי המשרת את כולם" הוא אומר ומדגיש כי "התושב יודע: אין יותר 'אנחנו והעירייה' אלא יש אנחנו במשמעות המלאה והאמיתית הנובעת מהאינטרס המשותף לכולנו".

בעקבות הפעילות המשולבת של גורמי העירייה עם המינהלת ותושבי הרובע, אפשר היה לראות השבוע טרקטור וצוות עובדים אשר פשטו אל האזור וניקו את השטח באופן יסודי. הטרקטור גרף את כל השיחים והאשפה סביב, חשף את הנקודות המוסתרות והקל על צוות העובדים לנקות את הסביבה ולהחזירה לציבור. "הפעולות הללו, שבוצעו לעיני התושבים, זכו להרבה מאוד פרגון ותודה" אומר מר אריה תורג'מן וחותם את דבריו בהבעת אמון בנכונות התושבים להמשיך ולפעול בדרך זו ובגורמים העירוניים להטות כתף ולפעול למען השבת המרחב לציבור.

בתמונות: עבודות ניקיון במקום.