ashdod10 logo

הרשות לניירות ערך: "בן זקן שיקר בחקירתו"

הפרקליטות הגישה היום את סיכומי התביעה לבית המשפט במסגרת כתב האישום נגד ג'קי בן זקן ואיתן אלדר בפרשת הרצת מניית מנופים פיננסים ב2010. יחד עם זאת, הפרקליטות חזרה בה מהאישום על שתילת מידע כוזב בעיתון 'כלכליסט'
בר רבינוביץ | שני, 01 יוני 2015 17:39

פרשת מנופים פיננסים של ג'קי בן זקן ואיתן אלדר - שלב הסיכומים: המחלקה לניירות ערך בפרקליטות הגישה היום את סיכומי התביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

על פי האישום המרכזי בפרשה, בן זקן שהיה אז מבעלי השליטה במנופים, ואלדר, רקמו תוכנית תרמתית להריץ את מניית מנופים. זאת על מנת שתעמוד בתנאי הסף להיכנס למדד ת"א 100 ביום הקובע לעדכון המדד בבורסה. הראיות המרכזיות שאספו החוקרים הן האזנות סתר לשניים, שנחשפו בעבר ב"כלכליסט", המבססות לשיטת הפרקליטות ניסיון להשפיע בדרכי תרמית על שער המניה.

"סקירת הראיות מתוך תוצרי האזנות הסתר", כותבים התובעים עוה"ד אמיר טבנקין ואלה בנישתי-בלפר, "מעלה כי כוונתם של הנאשמים להשפיע על שער מניית מנופים באמצעות פעילותם במסחר, שלובה כחוט השני על פני כל ימי הפעילות. כן ניכר מן השיחות כי עיתוי הפעילות של אלדר, היקף הפעילות ואופן הפעילות, ובכלל זאת המחירים שקבע לקניה, הוכתבו על ידי המטרה להשפיע על השער ועל ידי מטרה זו בלבד".

תחת הכותרת "שקרי הנאשם בחקירתו", טוענת הפרקליטות כי הגרסאות שמסר בן זקן ברשות ני"ע, התאפיינו בניסיונו להרחיק עצמו מהאירועים ובהיתממות. "אופן התנהלותו זה הנאשם", טוענת הפרקליטות, "מצביע על רצונו לא לחשוף את מלוא התמונה ולנדב מידע לחוקרים – תוך שהוא מתאים את תשובותיו, גרסתו וזכרונו, בהתאם לחזית השאלות המוטחות בו".

במקביל,  הפרקליטות ביקשה לחזור מהאישום על שתילת מידע כוזב ל'כלכליסט'.

כאמור, תחילה טענו בפרקליטות כי בן זקן ואלדר העבירו מידע ל"כלכליסט" לפיו המשפחה היהודית-קנדית גרמזיאן ניהלה בסוף חודש נובמבר 2010 מו"מ עם בן זקן להיכנס כשותפה במנופים. הסיבה למהלך, כך נטען בכתב האישום, הייתה רצונם של השניים להניע משקיעים לרכוש את המניה ובכך לעלות את שערה.

לשיטת הפרקליטות, ולאחר שמיעת העדים בתיק, היא סבורה כי קיימת אפשרות לבסס ספק סביר באישום זה, ועל כן היא מבקשת מבית המשפט לזכות את השניים מחמת הספק. בתגובה להודעה ביקשו היום מבית המשפט עוה"ד נבות תל-צור וירון ליפשס, המייצגים את בן זקן, לזכות אותו זיכוי מלא מאישום זה.