ashdod10 logo

הקרב על חלוקת המתנות לחג בעירייה נמשך...

עובדי העירייה מבולבלים היכן יקבלו את מתנת הפסח: ביום ראשון היו אמורים עובדי העירייה, להגיע למשרדי ועד העובדים בראשות אבירם עמר לקבלת השי, אך העירייה, שוב הפקיעה את חלוקת השי מידי הוועד, ועובדי העירייה כולל הפנסיונרים נאלצים לכתת רגליהם ולהגיע לבית "יד לבנים" לקבלת השי מידי האגף לתרבות ואירועים * כזכור, בראש השנה עקף הועד החלטה דומה של מנכ"ל העירייה וחילק את השי לעובדים בלובי של בניין העירייה * דב קרן המייצג את ועד העובדים: "זה בניגוד מוחלט להסכם שהתקבל בין עופר עיני ולסרי. מדובר בהתנכלות לעובדים". בתמונה: אבירם עמר
ענת ביגר | ראשון, 17 מרס 2013 10:51

\מה נשתנה הלילה הזה? שואלים עובדי עיריית אשדוד והתשובה כלום. שוב, כמו בראש השנה, הפקיעה הנהלת העירייה מידי וועד העובדים בראשות אבירם עמר את חלוקת השי המסורתית. עמר הוציא לעובדים הודעה מסודרת, כי בפסח הם יקבלו תווי קנייה כמתנת חג וכי החלוקה תתבצע במשרדי הוועד בעירייה כמו בכל השנים האחרונות, החל מיום ראשון ה- 10.3.13 ועד ה- 21.3.13, אלא שבהנהלת העיר חשבו אחרת ואסרו על הוועד לחלק את השי לעובדים. במכתב נוסף שהוציא עמר לעובדים נכתב "הנהלת העירייה החליטה שוב בצעד חד צדדי וכהמשך למדיניותה המתערבת והממדרת את ועד העובדים להפקיע את חלוקת שי פסח ממשרדי הועד, זאת למרות שהתקבלה החלטה במעמד יו"ר ההסתדרות מר עופר עיני וכל חברי הוועד שפעילות הוועד יוחזרו לשגרה. האנדרלמוסיה שיוצרת הנהלת העיר גורמת לבלבול העובדים בחלוקת השי וביתר אירועי הועד, מבזה אותנו העובדים וגורמת לעוול". 

ואם יש לכם תחושה של שידור חוזר אז אתם לא טועים. מרגע שאבירם עמר נבחר לתפקיד יו"ר ועד העובדים, בגיבוי ההסתדרות, הנהלת העירייה החליטה לבצע מספר פעולות חד צדדיות, במטרה להבהיר לעמר כי המהלכים שלהם אינם לרוחם של מקבלי ההחלטות בעירייה. גם בראש השנה האחרון אסר מנכ"ל העירייה על הועד לחלק את המתנות לחג במשרדי הועד. עמר וחברי הוועד עקפו את ההחלטה לאחר שהעבירו את המתנות לחג ללובי בניין העירייה וחילקו את השי לעובדים. הפעם, עברה החלוקה מידי הוועד החוקי הנבחר של עובדי העירייה לידי "וועד ב'" (וועד מטעם ההנהלה). חלוקת תווי הקנייה לעובדים ולפנסיונרים של העירייה הועבר לידי אגף התרבות ואירועים בראשות איריס נפתלי, וכך נאלצים העובדים לצאת מהמשרד ולגשת לבית "יד לבנים" לקבלת השי. מדובר בבניין סמוך לעירייה אך כדי להגיע אליו יש לכתת רגלים ולטפס על מדרגות. דבר שקשה עבור גמלאי העירייה המטורטרים מהמקום בו קיבלו תמיד את השי. כזכור, בעקבות האירועים בחג הקודם התקבלה החלטה במעמד יו"ר ההסתדרות עופר עיני ובין ראש עיריית אשדוד לסרי, כי הוועד יחזור לפעילות הרגילה, ואין ספק כי ההסתדרות לא תיתן יד לפגיעה המיותרת בוועד נבחר ובעובדי העירייה.

דב קרן: "מדובר בהתנכלות לעובדים"
דב קרן, מזכיר ההסתדרות במרחב אשדוד אמר כי "דבר כזה לא זכור לי מימיי. לא היה דבר כזה בעשרים השנים האחרונות", הדגיש בזעם. "מדובר בהתנכלות לעובדים. בהמשך להתנהלות הבלתי מובנת בעליל ע"י מי שלא אמור להתערב בפעולות וועד העובדים. ובניגוד מוחלט להסכם שהיה בין עופר עיני ליחיאל לסרי. התערבות בלתי מובנת בעליל של הנהלת העיר שממשיכה בהתערבות בענייני הוועד. זה חמור ביותר ומי שיצטרך לתת יום אחד את הדין, אולי יבין שמדובר בהתערבות מיותרת ולא מובנת. זו דרכם הנלוזה של גורמים בעיריית אשדוד וצר לי על כך".