ashdod10 logo

הצעת פשרה: הנמל החדש באשדוד יוקם במסגרת מצומצמת

מסתמנת פשרה בממשלה. הנמלים החדשים ייבנו במתכונת מצומצמת. בחודש האחרון קיימו שר התחבורה ישראל כ"ץ ומנכ"לית משרד האוצר יעל אנדורן משא לגבי הרפורמה בנמלי הים שייבנו בעלויות נמוכות יותר, צמצום של שליש בקיבולת וההקמה בשני שלבים. בתמורה משרד האוצר יסיר את התנגדותו להקמת הנמלים בחיפה ובאשדוד. עכשיו נראה מה יגידו הוועדים בנמל
חן בוקר | שני, 24 פברואר 2014 09:15

עמדתו הנחרצת של כ"ץ הייתה כי יש להקים שני נמלים, באשדוד ובחיפה במקביל בעוד מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן שהוסמכה לתפקיד על ידי שר האוצר יאיר לפיד, טענה כי ניתן להסתפק לעת עתה בנמל פרטי אחד. בתום חצי שנה הגיעו השניים להסכם טרם יביאו את הסוגיה אל הכרעתו של ראש הממשלה, בינימין נתניהו.

בשלב הראשון של הקמת שני הנמלים הפרטיים הוחלט כי הקיבולת בשני הנמלים העתידיים- בחיפה ובאשדוד תצומצם בכ- 30% ובהתאם לכך עלות הקמתם תופחת. אורך הרציפים יקוצר ב- 100-200 מטר, שטח הטרמינל יצומצם אף הוא וכן שטח הים לייבוש קר, כך שבנמל אשדוד למשל, ייחסכו עוד כ- 200 מיליון ₪ כיוון שלא יהיה צורך בשבירת שובר הגלים הקיים של חברת חשמל. את השטחים הפרטיים ופיתוחם ישאירו להחלטתם של המשקיעים הפרטיים שיבחרו בהתאם לצורך המשק אילו שטחים נוספים יפותחו.
בעקבות השינויים הללו המלים יוכלו לשנע כמיליון מכולות בשלב הראשון לעומת מיליון וחצי על- פי התכנון הראשוני וכן לצמצום תהיה השלכה על עלות הפרויקטים- הפחתה של כ- 5-6 מיליארד ₪ לשני הנמלים בממוצע.

מלשכת השר כ"ץ נמסר אתמול בתגובה כי "בתקופה האחרונה התקיימו מגעים בין שר התחבורה לבין שר האוצר, יאיר לפיד, שבמהלכם נפגש השר כ"ץ לכמה פגישות דיסקרטיות עם מנכ"לית האוצר. השר הסביר לאנשי האוצר כי לא תהיה עוד הזדמנות כזו להכנסת תחרות לענף הנמלי, וכי המדינה מחויבת להקים בו־זמנית שני נמלים פרטיים. בין היתר, הציע השר גם את המתווה המתואר, שבמסגרתו יוקמו שני הנמלים בשתי פעימות, תוך בקרה על הקיבולת".

בעתיד, תושלם הקמת הנמלים לגודלם המקורי לא נקבעו עדיין. לפי הערכות, ההשלמה תידרש 6–8 שנים לאחר הפעלת הנמלים הפרטיים. בכך תאפשר המדינה בקרה על הקיבולת עמד לרשות המשק בנמלים ויתאפשר ויסות של התשתית הנמלית בהתאם לביקוש המשקי.

במהלך ישיבות המשא ומתן מול נציגי המדינה הביעו עובדי הנמלים חשש כי עודף הקיבולת שתייצר המדינה עם הקמת הנמלים הפרטיים שיתחרו בהם יעמיד בסכנה את הפעילות בנמלים הוותיקים, ועלול לפיכך להביא לקריסתם.