ashdod10 logo

הפקחים איימו, הפסולת פונתה

פעילות נחושה של פקחי המחלקה לאכיפה סביבתית מנעה המשך השלכת פסולת אשפה ברחוב המגדלור באזור התעשייה
ענת ביגר | חמישי, 11 ספטמבר 2014 19:11

מפקחי היחידה במחלקה לאכיפה סביבתית, זיהו השבוע ערימת פסולת בנייה שהושלכה מאתר בנייה ברחוב המגדלור, הממוקם באזור התעשייה הצפוני החדש. בירור מהיר, תיעוד העבירה ותחקיר של העסקים הסמוכים, הוביל את הצוות אל אדם שהזדהה כמי שמנהל את אתר הבנייה במקום והוא האחראי על השלכת הפסולת. להגנתו הסביר כי ערימת הפסולת הונחה מחוץ לשטח האתר, על מנת לפנותה במרוכז לאתר מורשה, וכי הוא ממתין למשאיות שתפנה את הפסולת. הפקחים הבהירו למנהל האתר כי מדובר בעבירה חמורה של השלכת פסולת בנייה ברשות הרבים, הגוררת אחריה כתב אישום. "על מנת להימנע מכך, אתה נדרש לפנות את הפסולת בהקדם האפשרי לאתר מורשה, ולא יאוחר מ-5.9.14", אמרו הפקחים ובינתיים רשמו לו התראה, תוך אזהרה כי לא תינתן הזדמנות שנייה וכי אי עמידה בדרישה תביא לכתב אישום מיידי כנגד משליכי הפסולת.

לפני 1
לפני 

הפקחים אשר תיעדו את המקום וגבו עדות מהאחראי ומאנשים נוספים בסביבה, שבו במועד הנ"ל אל המקום על מנת לוודא כי פונתה הפסולת. ואכן, עם הגעתם למקום הם זיהו טרקטור גדול ("שופל") המערים את הפסולת על גבי משאיות ואלו עשו דרכן אל אתר מורשה. האחראים המשיכו בעבודות ניקיון בשטח והותירו אחריהם שטח נקי כנדרש בהתראה.
אהוד מויאל, מנהל מחלקת אכיפה סביבתית, שיבח את צוות האכיפה בראשות ירון זוהר אשר גילו ערנות ונחישות ועקבו מקרוב אחר פינוי הפסולת וניקיון השטח. בעירייה מסבירים כי האכיפה כנגד השלכת פסולת בנייה הינה אינטנסיבית והיא נעזרת בציבור התושבים אשר מדווחים על עברות הפוגעות בסביבה ובמשאבי הטבע. "פסולת בנייה המושלכת במרחב הציבורי ולא מפונית לאתרים מורשים, גורמת לנזקי סביבה משמעותיים ביותר", אומרים במינהל התפעול ומציינים כי "הנזקים כוללים זיהום מקורות מי תהום וזיהום האדמה ולרוב גם משחררת לאוויר חומרים רעילים המזהמים את האוויר". ראש מינהל התפעול שלמה רוטנברג הדגיש את הצורך בהטמעת ערכי סביבה בקרב הציבור. "אדם שחש כי המרחב הציבורי הוא חלק ממנו, מנכסיו הפרטיים, לא ימהר להשליך שם פסולת" הוא אומר ומדגיש את החשיבות שיש לציבור הכללי כשומרי הסף וכמי שרואים ויכולים לדווח באופן מיידי למוקד העירוני.

אחרי 2

אחרי. כל הכבוד!