ashdod10 logo

הלן גלבר ללסרי: "הסר לאלתר את שמך ותמונתך משלטי הפרסום הציבוריים"

חברת המועצה ויושבת ראש וועדת הביקורת בעיריית אשדוד, הלן גלבר פנתה אמש במכתב חריף אל ראש העירייה, יחיאל לסרי בדרישה להסיר את שמו ותמונתו המופצים בשלטי פרסום ציבוריים באשדוד שלא כחוק. גלבר:"נוכח האמור לעיל ורק על מנת לעשות איתך חסד, טרם פנייה חמורה וקשה ליו"ר ועדת הבחירות, ניתנת לך אפשרות לפעול לאלתר, אך לא יאוחר מ-72 שעות מקבלת מכתבי זה, להסרת שמך מכל אותם פירסומים מפרים, וכמובן שלא יהיה בכך לגרוע מהאיסור לפעול בניגוד לחוק בעניין זה בעתיד." בתמונה: הלן גלבר מלווה את מאבקי התושבים בשטח.
מערכת אשדוד10 | רביעי, 03 אפריל 2013 02:11

לפני כחודש פסק יו"ר ועדת הבחירות ושופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין כי על ראש עיריית ראשון לציון, דב צור להסיר את שמו משלטי פרסום ציבוריים ברחבי העיר על בסיס הטענה כי כהונתו ותפקידו של ראש עיר, לא צריכה להעניק לו יתרון ע"י שימוש במשאבים מעבר שניתן לו ממילא ע"י עצם כהונתו בתפקיד.

כזכור, תנועת אומ"ץ, אשר תפקידה העיקרי הוא למנוע שחיתות ולדאוג לצדקו הפרטי של התושב הגישה את העתירה לבית המשפט יחד עם חברת מועצת העירייה של ראשון לציון, ליאל אבן זוהר אשר טענו יחד כי ראש העירייה של ראשון לציון עושה שימוש במשאבים עירוניים על מנת לפרסם את שמו ברבים, כאמור בניגוד לחוק.

 השופט רובינשטיין כאמור קיבל את העתירה של התנועה הלוחמנית ושל חברת המועצה בעיריית ראשון לציון, ודב צור, ראש העירייה נאלץ למחוק את שמו מהשלטים הציבוריים שנועדו לקיים פרויקטים עבור תושבי העיר.

בעקבות ההתרחשות בעיר ראשון לציון, החליטה חברת המועצה, הלן גלבר המשמשת גם כיושבת ראש וועדת הביקורת באשדוד לפנות במכתב חריף אל ראש עיריית אשדוד, יחיאל לסרי בדרישה להסיר את שמו משלטי הפרסום הרבים הפזורים ברחבי אשדוד כגון שלטי פרס החינוך לאשדוד, שלטי אשדוד עיר נקייה ובשלטי ברכות לחג שכן מהטענה כי מדובר בשלטים ציבוריים ואין לעשות בהם כל שימוש פוליטי או תעמולתי.

גלבר הידועה ברחבי העיר כאשת עשייה וכרודפת צדק לא מתכוונת לוותר ללסרי בעניין הנ"ל והקציבה לו אולטימטום של 72 שעות מקבלת המכתב בו היא נותנת לו חלון להוריד את שמו משלטי הפרסום ברחבי אשדוד בטרם תפנה בעצמה ליו"ר ועדת הבחירות ושופט בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין.

המכתב המלא של חברת המועצה הלן גלבר לעבר ראש העירייה יחיאל לסרי:

ד"ר יחיאל לסרי
ראש עיריית אשדוד

אדון נכבד,

הנדון: הפרה נמשכת של האיסור הקבוע בסעיף 2 א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) 
התשי"ט 1959

1. בהתאם לקבוע בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט 1959 (להלן: "החוק”) ולפיו "לא יעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר... או של תאגיד שממשלה או ראשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא יעשה שימוש כאמור במקרקעין או במיטלטלין המוחזקים למעשה ע"י גוף או תאגיד כזה", ויתרה מכך בהתאם לפסיקות שניתנו גם בעת האחרונה ע"י כבוד יו"ר ועדת הבחירות, שופט בית משפט העליון אליקים רובינשטיין, הן בעניינם של ראש עיריית ראשל"צ והן בעניינו של ראש עיריית רעננה, שם נקבע במפורשות כי שמו של ראש עיר לא יתנוסס על גבי שילוט בעיר.
בהמשך לאותם החלטות נקבע עוד כי על ראש העיר להסיר את שמו מהשילוט העירוני.

2. ברי, כי הרציונל העומד בבסיס החקיקה בעניין זה ובהחלטות יו"ר ועדת הבחירות כי כהונתו ותפקידו של ראש עיר, לא צריכה להעניק לו יתרון ע"י שימוש במשאבים מעבר שניתן לו ממילא ע"י עצם כהונתו בתפקיד.
עוד קבע יו"ר ועדת הבחירות כבוד השופט רובינשטיין כי מעשים אלו עולים כדי עבירה פלילית.

3. נוכח האמור לעיל ניתנת לך בזאת אפשרות לפעול בהתאם לקבוע בחוק ולקביעות יו"ר ועדת הבחירות ולהסיר לאלתר ועד לא יאוחר מ-72 שעות מקבלת מכתבי זה את שמך ו/או תמונתך מכל אותם הפרסומים שהופצו בכל דרך הפצה שהיא לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שילוט ברחבי העיר ולחדול מהמשך הפצתם העתידית של פרסומים העולים כדי הפרה בוטה של האיסור בחוק והפסקה בעניין זה.

4. למען הסדר הטוב אבקש להפנותך לחלק משלטים כגון אלו המופצים בעיר:

א. שלטי פרס החינוך.
ב. שלטי אשדוד עיר נקיה.
ג. שלטי ברכות לחג.

5. לא זו אף זו, נראה כי לא די בעובדה כי שמך ותמונתך מתנוססות לניגוד החוק על גבי שלטי חוצות, הגדלת לעשות ובניגוד לאיסור בחרת להלל ולשבח את שמך במסיבת הרחוב בחג הפורים (זו אשר התקיימה השנה לראשונה בעיר אשדוד), פעלת לארגון כנסים לפעילים ולמתנדבים תוך שבהם בחרת להאדיר את שמך זאת בעלות של מיליוני שקלים. עוד בהמשך לכך,בחרת לעסוק ולהפיץ תעמולת בחירות אסורה, באופן בו הופצו סרטונים, שידורי רדיו ופרסום באתרי האינטרנט ולרבות קיום אירוע מדיטרנה, אירוע אשר כפי אירועים אחרים, מעולם לא התקיים באשדוד בעבר.

6. נוכח האמור לעיל ורק על מנת לעשות איתך חסד, טרם פנייה חמורה וקשה ליו"ר ועדת הבחירות, ניתנת לך אפשרות לפעול לאלתר, אך לא יאוחר מ-72 שעות מקבלת מכתבי זה, להסרת שמך מכל אותם פירסומים מפרים, וכמובן שלא יהיה בכך לגרוע מהאיסור לפעול בניגוד לחוק בעניין זה בעתיד.
ככל שתבחר להמשיך ולהפר ברגל גסה את החוק כפי שנהגת לעשות עד כה לא תותיר בידי ברירה אלא לפנות בעתירה כאמור בתם המועד שהוקצב לך במכתבי זה.