ashdod10 logo

גיבורים קטנים וגיבורים גדולים

שיעור לחיים בבית הספר מעלות: יום פעילות מיוחד במסגרת שבוע החשיפה "ואהבת לרעך כמוך" בו התארחו שוטרי מג"ב וכבאי אש אשר לימדו את התלמידים של בתי הספר מעלות, מגינים, דביר ויד שבתאי, על עבודתם. יום קהילה ומשטרה התקיים בחסות עמותת "גיבורים קטנים"
חן בוקר | חמישי, 26 דצמבר 2013 09:29

ביום שני השבוע, נערך מפגש מרגש בבית הספר מעלות באשדוד - יום קהילה ומשטרה. תלמידי מעלות ותלמידים מבתי הספר מגינים, דביר ויד שבתאי זכו לחוויה ייחודית בחסות עמותת "גיבורים קטנים" ובסיוע חבר העמותה, אנדי פלדמן. שוטרי מג"ב וכבאי האש התגייסו והגיעו לבית הספר מעלות על מנת לעשות לתלמידים יום כיף ולהציג להם את האמצעים והכלים בהם משתמשים במהלך ביצוע תפקידם.

המפגש המרגש נערך במסגרת שבוע החשיפה שארגנו אנשי מינהל החינוך, המינהל לשירותים חברתיים והחברה העירונית למתנ״סים. שבוע החשיפה שנשא את הכותרת "ואהבת לרעך כמוך" נועד לעורר מודעות של הציבור לעולמם המיוחד של ציבור האנשים עם צרכים מיוחדים, והוא כלל מספר אירועים, ביניהם המפגש בבית הספר מעלות. התלמידים נחשפו לעבודתם המרתקת של שוטרי מג"ב, וגילו סקרנות בכלים ובאמצעים המצויים בידי המג״ב. כך לדוגמא הם התלהבו מאוד מתפקודו של רובוט משטרתי המאתר חפצים חשודים, מסוסי הרכיבה של היחידה ומכלבי הגישוש המשתלבים במשימותיהם הסודיות של השוטרים, וריגשו אותם במיוחד. בפעילות זו אגב, התחלקו התלמידים לתחנות.

בכל תחנה מסרו השוטרים מידע אודות עבודתם (כגון: דרכים לפיזור הפגנות), והציגו את אמצעים הרלוונטיים לתחנה (כגון: אמצעים להתמודדות עם מפגינים אלימים ופורעי חוק). הנאה רבה הייתה לתלמידים בתחנת האופנועים וניידות המשטרה. כאן הם עלו על אופנועי השוטרים וישבו בתוך ניידות משטרה בהתלהבות רבה. תחנות נוספת ומעניינות זימנו להם לא מעט חוויות. כך היה בתחנת כיבוי אש כאשר התלמידים צופים בעבודת הכבאים ונחשפים לתפקידיו של הכבאי ולדרכים שבהם הוא פועל להצלת חיים.

התלמידים התרשמו מאומץ רוחם של הכבאים ומנכונותם לפעול בתנאים מסוכנים כדי להציל חיים, וכך בתחנות הסוואה בהם צבעו החיילים את פניהם של התלמידים בצבעי הסוואה, כפי שהחיילים משתמשים בהם בפעילויות שדה, והסבו להם הנאה רבה. ״יום פעילות מג"ב בשילוב 'גיבורים קטנים' היה יום של למידה חווייתית משמעותית בהכרת תפקידי מג"ב ותרומתו לקהילה״, אומרת רבקה בחרי, מנהלת בית ספר מעלות, ומציינת את החשיבות הרבה מעצם המפגש ומהחיבור של התלמידים עם תלמידים אחרים, ממסגרות אחרות. בחרי ביקשה להודות ל אנדי פלדמן - חבר עמותת ״גיבורים קטנים״, שביוזמתו התקיים יום זה, ולעו"ד יריב וינצר - יו"ר עמותת ״גיבורים קטנים״ אשר כיבד את המעמד ונכח ביום הפעילות. וכן לכל מי שנטל חלק ביום המרגש.

הפעילות עם מג"ב היא אחת מפעילויות הרבות ש"גיבורים הקטנים" עושים למען ציבור הילדים בחינוך המיוחד. העמותה ערכה מספר פרויקטים מבורכים כגון: טיולי ג'יפים, בר- מצווה בכותל, טקס בוגרים, תרומת חדר מחשבים בבית ספר "מעלות" ומתקן שעשועים בבית ספר "עלומים. פלדמן מברך על שיתוף פעולה של המח' לחינוך מיוחד בעיריית אשדוד ושל המפעל אגן כימיקאלים שתורם ועוזר בכל פניה אליו.