ashdod10 logo

בלעדי: קרון שנתרם ל"יד ושם" הגיע הבוקר לנמל אשדוד

קרון רכבת ששימש להעברת יהודים ממחנות השמדה בשואה, הגיע הבוקר כתרומה מיהודי עשיר מאד מחו"ל לנמל אשדוד ומוקם לבינתיים ברציף 1 ויועבר מחר בליווי משטרה מהנמל לאנדרטה מיוחדת לזכר הנספים בנתניה
חן בוקר | חמישי, 23 ינואר 2014 10:55

 karon 1