ashdod10 logo

בלה רובין נבחרה ליו"ר ועד ההורים העירוני

בלה רובין ממקיף ח' נבחרה ליו"ר ועד ההורים העירוני ותחליף בתפקיד את קלמו ברבי
חן בוקר | חמישי, 26 דצמבר 2013 10:41

בלה רובין וחבריה לועד: עופר צבאן, רומן איצקזון, ריטה וייזמן ואריה שלפניק (צילום באדיבות דור גפני "כאן דרום")

רובין עובדת בתפקיד ניהולי בחברה פרטית המעסיקה 500 עובדים ועוסקת בהובלת דלק וגז ומייבאת כלי רכב מכהנת בוועדי הורים מעל לעשר שנים. לדעתה יש לחזור לשיטות החינוך של פעם שמתבססות על ערכיות ולגרום לכך שהילדים, החל מגיל הגן וכלה בתלמידי י"ב, יגיעו ללימודים עם חיוך על השפתיים, ירגישו בבית וימצאו עניין בלימודים. יש לה, לרובין, גם רעיונות לביצוע מטרות אלה.

לדברי רובין נבחרה קבוצה טובה לוועד ההורים. עם זאת, היא נמנעה מלהתייחס לנתק שהיה בין היו"ר הקודם לראש מינהל החינוך, אריה מיימון, ואמרה שהיא בטוחה שיהיה שיתוף פעולה בין ועד ההורים שנבחר לבין מיימון. רובין תנצח על הוועד העירוני שכולל 21 הורים, נציגי ועדי הורים בית ספריים מרחבי העיר. לסגנה וממלא מקומה של היושבת ראש רובין נבחר רומן איציקזון, נציג מקיף ז', שמכהן כבר בוועדי הורים 12 שנים והשתחרר לפני חודשיים משירות קבע בצה"ל. אגב, יש לו רקע בחינוך והוראה מאחר ובתחילת דרכו לימד מספר שנים במערכת החינוך הטכנולוגית הצבאית. כסגן נוסף נבחר אריה שלפניק, נציג בי"ס "הראל". שלפניק, עובד חברת החשמל, מכהן בוועדי הורים מזה 14 שנים והוא מי שיזם את הבאת הפרוייקט "נשק וסע" לאשדוד. עוד סגן הוא פעיל הציבור עופר צבאן נציג מקיף אמי"ת ב', שעובד בנמל אשדוד ומכהן מזה 14 שנים בוועדי הורים. כגזברית נבחרה ריטה וייזמן נציגת בי"ס "שקמים".