ashdod10 logo

אריה ללוש המועמד לראשות העירייה קורא לביטול תאגיד המים "יובלים"

"אני פונה לממשלת ישראל ולחברי הכנסת בטלו את תאגידי המים. עליה של כ-60% במחירי המים הינה בלתי נסבלת. ראשי ערים נכנעו ללחצים של גופים חזקים ואינטרסנטיים * ראש עיר חזק צריך להגן על תושביו, לבטל את תאגיד המים ולהתמודד מול מי שצריך למען תושביו", אומר אריה ללוש
מערכת האתר | שבת, 23 מרס 2013 17:59


אריה ללוש המועמד לראשות העירייה מבקש לנצל את שנת הבחירות לרשויות המקומיות, לנקוט בצעדים למען התושבים, על ידי הפעלת לחצים על משרדי הממשלה והכנסת. "רק בינואר האחרון חלה עלייה של 2.8% במחירי המים לצרכן וכבר כעת אנחנו שומעים על כוונה להעלות בקיץ את התעריפים בטענה שזו תוצאה של עליית מחירי החשמל.

בתוך שלוש שנים מחירי המים עלו בכ- 60%. (בינואר 2010 הייתה הקפיצה הראשונה של 25% לקוב מים ממחיר של 5.5 ₪ לקוב למחיר של 7 ₪ לקוב . יולי 2010 עלייה של 5% , בינואר 2011 עוד 5% ובדצמבר 2012 עוד 2.8% . בתעריפים הכי נמוכים המחיר כיום עומד על 7.7 לעומת 5.5 עלייה, של 40% ולכך כתוצאה מהקמת תאגיד נוסף גם מע"מ).הציבור לא מסוגל לעמוד בכך וגם לא צריך". אריה ללוש קורא לביטול תאגיד המים יובלים אשדוד. מדובר בחברה שלעירייה יש בעלות של 100%.

הקמת התאגיד גרמה לעלייה מיידית של 17% המע"מ. בעוד שבמבנה הקודם לא נגבה מע"מ מהתושבים. ברור שאין הצדקה לעלייה המטורפת של מחירי המים. רשות המים נכנעת ללחצי חברת מקורות שלוחצת כל הזמן להעלאת מחירים, רק שוכחת לספר לציבור שהיא, חברת מקורות, מרוויחה בשנה כ-250 מיליון שקלים.

ראשי ערים נכנעו ללחצים שהופעלו עליהם וכך נולדו מעל חמישים תאגידים. "דו"ח מבקר המדינה קבע באופן הברור ביותר כי יש לצמצם את מספר התאגידים באופן דרמטי ע"י הקמת תאגידים אזוריים, אלא שראשי הערים רוצים כל אחד תאגיד משל עצמו, יתרה מזו, עלות התאגידים, משרדים, כוח אדם נוסף, אמצעים הביאו לעלויות רבות נוספות ומיותרות.

אריה ללוש הודיע כי בכוונתו להקים כבר כעת מייד לאחר הפסח, מטה מאבק שיעסוק בנושא וכי מייד לאחר שייבחר לראשות העירייה הוא יודיע על ביטול תאגיד המים. "אני יודע שיפעילו עלי לחצים. יאיימו בהטלת סנקציות ועיכוב פרויקטים הנוגעים למשרדי ממשלה. אני חושב שחובתו של ראש עיר להגן על תושבי עירו ולהיאבק ככל שצריך בגורמים אינטרסנטיים המבקשים לגדול על חשבון הציבור. עשרות שנים חיינו בלי תאגיד מים אפשר וצריך להחזיר את ניהול משק המים העירוני לעירייה ובכך להוזיל מיידית את מחיר המים לתושבים".

אריה ללוש מציין כי בנוסף לביטול התאגיד, הוא גם יפעל לביטול מדרגת המים הגבוהה. המחיר הבסיסי הנמוך יהיה לכל צריכת המים של התושבים. אין בעיית מים במדינה, אין הצדקה לסחטנות המים. "שמחתי לקרוא בהסכם הקואליציוני בין הליכוד ביתנו ליש עתיד (סעיף 48) כי מספר התאגידים יצומצם ל חמישה עשר, אני מתנדב להיות הראשון, אצלי ניהול המים ע"י העירייה יהיה שקוף לחלוטין. ההכנסות ממים יוקדשו אך ורק לטיפול ושיפור מערכת המים העירונית ולא לצרכים אחרים".